Latvijas studentu apvienība

LSA izsaka pateicību Ministru prezidentam par operatīvo rīcību akreditācijas jautājumā

Latvijas Studentu apvienība (LSA) izsaka pateicību Ministru prezidentam par operatīvu un aktīvu rīcību akreditācijas jautājuma risināšanā.

LSA norādīja uz problēmām akreditācijas procesā jau rudenī, kad savā vēstulē Latvijas Republikas Ministru prezidentam par Ministru kabineta noteikumu „Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtībā” projekta virzību, uzsvēra akreditācijas procesa svarīgumu studiju procesa organizēšanā. Šajā vēstulē LSA pauda neizpratni par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ministra rīcību un veidu kā šis process tiek organizēts, kā arī par priekšlikumu un ieteikumu neņemšanu vērā un pat pilnīgu ignorēšanu. Tam sekoja nākamā vēstule par steidzami veicamajiem uzdevumiem IZM ministram Robertam Ķīlim, kurā LSA uzskaitīja vairākus punktus, pievēršot uzmanība akreditācijas procesam.

Šobrīd akreditācijas procesu un tā problēmas LSA atkārtoti aktualizēja kā valsts augstāko amatpersonu vidū, tā medijos. 23. aprīļa valdības sēdē ar akreditāciju saistītie jautājumi līdz galam netika izskatīti, jo vairākiem ministriem bija jādodas vīzītē uz Azerbaidžānu, kā rezultātā sēdē vairs netika sasniegts kvorums. Tomēr Ministru prezidents izrādīja par šo nopietnu interesi un vairākkārt uzsvēra nepieņemamo situāciju. Arī IZM valsts sekretāre atzina IZM neizdarību pēdējā gada laikā.

Pateicamies par Ministru prezidentam par aktīvu rīcību, 24. aprīlī sasaucot sanāksmi un rodot īstermiņa risinājumu situācijai, lai studiju gadam beidzoties studentiem tiktu izsniegti valsts atzīti diplomi. Šodien, 25. aprīlī notika valdības ārkārtas sēde, kurā tika pieņemti lēmumi, kas ļauj akreditāciju uzsākt nekavējoties. Akreditācijas procesa tehniskos jautājumus risinās IZM, savukārt lēmumu par akreditāciju pieņems Studiju akreditācijas komisija.

LSA prezidents Mikus Dubickis pauž savu viedokli par esošo rezultātu: „Jūtams gandarījums, ka esam uzklausīti un ir novērtēts lobijs, ko turpināsim stiprināt, lai panāktu studentiem labvēlīgus nosacījumus. Prieks, ka beidzot no IZM puses ir redzama interese par risinājuma rašanu. Mums ir būtiski, lai studenti varētu saņemt valsts atzītus diplomus un nebūtu citi sarežģījumi apturētā akreditācijas process dēļ.”Dubickis izsaka pateicību, ka ir panākts īstermiņa risinājums un piebilst, ka LSA turpinās iesaistīties akreditācijas procesa jautājuma risināšanā ilgtermiņā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content