Latvijas studentu apvienība

11. martā notiks LSA prezidenta kandidāta debates

Uz Latvijas Studentu apvienības (LSA) nākama prezidenta amatu izvirzīts viens kandidāts – Maira Belova, kura ir pašreizējā LSA Sociālā virziena vadītāja un LSA pārstāve Augstākās izglītības padomē.

Līdz 7.marta, plkst. 17.00, prezidenta kandidātam LSA Valdei rakstveidā jāiesniedz pieteikums un dokumenti atbilstoši LSA Prezidenta ievēlēšanas kārtībai:
● LSA biedra lēmums par izvirzīšanu attiecīgajam amatam;
● Iesniegums, kurā apliecināta vēlēšanās kandidēt uz attiecīgo amatu;
● Amata kandidāta darbības programma attiecīgajā amatā;
● Amata kandidāta Curriculum Vitae (CV);
● Citi dokumenti pēc amata kandidātu ieskata.

Pēc dokumentu iesniegšanas, 11.martā, notiks publiskas kandidātu debates, kuru precīzs laiks un vieta vēl tiks precizēta. Sākotnēji prezidenta amata kandidāte prezentēs savu vīziju par LSA darbību. Pēc kandidātes uzrunas klātesošajiem būs iespēja uzdot jautājumus.

Jaunais LSA Prezidents tiks ievēlēts LSA Kongresā, kas šogad notiks 19.martā, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalnā (Jelgavas iela 1, Rīgā). Kongress ir gada notikums Studentijā. Kongress ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no LSA biedru, studējošo pašpārvalžu, deleģētiem pārstāvjiem. Tajā piedalīsies vairāk nekā 200 studējošo pašpārvalžu pārstāvji no visām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kas ir LSA biedri. Tā laikā tiks apstiprināts arī jaunais organizācijas budžets un izvirzītas darbības vadlīnijas nākamajam gadam.

LSA Prezidents pārstāv Latvijas studējošos intereses nacionālā līmenī, iesaistās izglītības politikas veidošanas procesos, aizstāv studējošo viedokli, ikdienā vadot LSA.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content