Latvijas studentu apvienība

LSA kopā ar LJZA izveidojusi anketu doktorantiem

Pasaules Bankas pētījuma ietvaros par Latvijas augstākās izglītības pārvaldību un mācībspēku ataudzi šomēnes tika uzsākts darbs no Latvijas puses par doktorantūras un promocijas padomju sistēmas apkopošanu. Lai efektīvi pārstāvētu doktorantu intereses, LSA ir uzsākusi sadarbību ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību (LJZA) šī jautājuma risināšanā.

Šī gada 29. marta Ministru kabineta sēdē zināšanai tika pieņemts informatīvais ziņojums “Par sadarbību ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku augstākas izglītības institūciju pārvaldības pilnveidei augstākās izglītības modernizācijai”. Faktiski, ar to tika apstiprināt 290 tūkstošus eiro vērts Pasaules Bankas pētījums par augstākās izglītības modernizāciju.

Šī gada jūnija beigās Pasaules Bankas eksperti viesojās Latvijas augstskolās ar mērķi pētīt to pārvaldību. Tikšanās laikā eksperti tikās arī ar studējošo pašpārvaldēm un atzinīgi novērtēja to, cik demokrātiska un autonoma ir Latvijas augstākā izglītība.

Kamēr tiek rakstīts ziņojums par augstskolu pārvaldību Latvijā, Pasaules Bankas eksperti ir sākuši strādāt pie sava nākamā darba- Veikt akadēmiskā personāla attīstības sistēmu izvērtējumu Latvijas valsts dibinātajām augstākās izglītības institūcijām un sagatavot stipro un vājo pušu izvērtējumu, identificējot galvenās problēmas un šķēršļus efektīvai darbībai. Uz doto brīdi eksperti plāno pētīt tieši Latvijas doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) padomju darbību. Lai kvalitatīvi pārstāvētu arī doktorantu intereses, LSA ir apvienojusi spēkus ar LJZA, lai turpmāk pie šī jautājuma strādtu kopā.

Pirmais solis LSA un LJZA darbā pie šī jautājuma ir kopējā anketa par studiju pieredzi doktorantūrā. Ar anketas palīdzību tiks identificētas problēmas doktorantūrā un LSA ar LJZA strādās pie procesu uzlabojumiem. Anketas dati tiks izmantoti pārrunās par doktorantūras procesu ar Pasaules Bankas ekspertiem, Izglītības un zinātnes ministriju un citām iesaistītajām pusēm.

Šī iemesla dēļ LSA un LJZA aicina izplatīt šo anketu par doktorantūras studentiem un jaunajiem doktoriem!

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content