Latvijas studentu apvienība

LSA paraksta sadarbības memorandu ar Ministru kabinetu

Šodien, 8. jūnijā Latvijas Studentu apvienības prezidente Maira Belova un Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris Kučinsks parakstīja Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu. Šī memoranda mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos.

LSA prezidente M.Belova: “Esmu pārliecināta, ka LSA pievienošanās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam sniegs studentu pārstāvjiem plašākas iesaistes iespējas lēmumu iniciēšanas, virzīšanas un pieņemšanas procesos, stiprinot LSA lomu augstākās izglītības politikā”.

Memoranda projekta gatavošana tika iniciēta no nevalstiskā sektora puses 2005. gadā. Šobrīd memorandu ir parakstījušas vairāk kā 300 organizācijas. Kopā ar LSA memorandu parakstīja vēl 10 nevalstiskās organizācijas. Svinīgā ceremonija notika Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes rīkotās konferences “Valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sadarbība – nepieciešamība vai ekstra?” ietvaros, kas notika Tieslietu ministrijā.

Organizācijām, kas ir parakstījušas memorandu, veidojas ciešāka sadarbība ar Ministru kabinetu. Šīs organizācijas, kā sadarbības partneri, tiek aicinātas iesaistīties valsts pārvaldes dokumentu apspriešanā. Tāpat memorandu parakstījušajām organizācijām ir ērtāk saņemt informāciju par līdzdalības iespējām.

Lai veicinātu memoranda īstenošanu, ir izveidota Memoranda īstenošanas padome – konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt memorandā noteikto mērķu sasniegšanu ietverto principu īstenošanu valsts pārvaldē.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content