Latvijas studentu apvienība

LSA pārstāvji piedalījušies 34. Eiropas Studentu konventā

Laika posmā no š.g. 10. līdz 13. oktobrim Velsā, Kārdifā, norisinājās 34. Eiropas Studentu konvents (European Students’ Convention 34ESC34), par kura dalībnieku uzņemšanu parūpējās Velsas Studentu apvienība (National Union of Students Wales – NUS Wales). Latvijas Studentu apvienību (LSA) šajā pasākumā pārstāvēja divi delegāti – LSA Domniece Indra Pētersone un LSA Viceprezidents Sandis Kārkliņš. Pasākuma fokuss bija vērsts uz augstākās izglītības nākotnes nodrošināšanu, īpāši izceļot Eiropas augstākās izglītības telpu (European Higher Education Area).

“Studējošie ir jāuztver kā vieni no svarīgākajiem sociālajiem partneriem jautājumos par augstāko izglītību” – šādus vārdus savas uzrunas laikā bilda Velsas izglītības ministrijas valsts sekretāre Kirstija Viljamsa (Kirsty Williams), skaidri norādot, ka gan studējošajiem, gan studējošo pārstāvjiem ir jāstiprina savas pozīcijas jautājumos, kas skar augstāko izglītību un valstī kopumā. Pasākuma laikā lielākais uzsvars tika likts uz Boloņas procesu – gan tā vēsturisko aspektu, gan arī potenciālajiem nākotnes attīstības scenārijiem. Plašāka uzmanība tika pievērsta Eiropas Studentu apvienības (European Students’ Union) regulāri veiktajam pētījumam “Boloņas process studentu acīm” (Bologna With Student Eyes), kas tiek izdots katrreiz, kad norisinās Eiropas valstu izglītības ministru tikšanās. Tā mērķis ir sniegt studējošo pārstāvju redzējumu par Boloņas procesa principu ieviešanas tempu katrā valstī. Publikācija tiek veidota, aptaujājot katras Eiropas valsts nacionālo studentu apvienību par Boloņas procesa ieviešanu. Šoruden kārtējo reizi notiks šāda veida aptauja, lai sagatavotu publikāciju “Boloņas process studentu acīm 2018”, kas paredzēta 2018. gada maijā gaidāmajai kārtējai Eiropas izglītības ministru tikšanās reize, kas norisināsies Parīzē. Šīs tikšanās laikā tiks spriests par turpmāko stratēģiju Boloņas procesa ieviešanā. Katras valsts delegācijā būs jābūt nodrošinātai vismaz vienai vietai arī studējošo pārstāvim.

Velsa ir autonoms Lielbritānijas reģions, tādēļ pavisam noteikti Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, jeb Brexit, kas ir gaidāma 2019. gada martā, ir būtisks temats arī augstākās izglītības sektorā. Tika organizēta paneļdiskusija ar dažādu pušu līdzdalību, kurā apsprieda iespējamo Brexit ietekmi uz Lielbritānijas augstāko izglītību. Paneļdiskusijas laikā izskanēja dažādas tēzes: Eiropas Savienība piedzīvo demokrātijas trūkumu, jo, piemēram, sociālie partneri netiek aicināti diskusijās, kas norisinās starp Lielbritānijas un Eiropas Savienības pārstāvjiem, Lielbritānijas iedzīvotāji ir zaudējuši uzticību Eiropas Savienībai, pastāv neskaidrība par Eiropas Savienības turpmāko virzību u.c. tēzes, kas arī ir izskanējušas citos pasākumos, kuros tiek diskutēts par Brexit. Svarīgi tomēr ir atzīt, ka izkristalizējās divas svarīgākās problēmas augstākās izglītības sektorā, ar kurām Lielbritānija var saskarties pēc bloka pamešanas: problēmas piesaistīt ārvalstu studējošos un neparedzamā ietekme uz ekonomiku, kas var nopietni skart augstāko izglītību. Velsas Studentu apvienības pārstāve Karmena Smita (Carmen Smith) papildus tam arī norādīja, ka studentu apvienība būtu ļoti priecīga, ja tiktu iesaistīta sarunās par Erasmus+ programmu.

Pasākuma laikā arī tika organizētas atsevišķas darba grupas par sabiedrībā esošo minoritāšu politiskajām un sociālajām problēmām, ar kurām tās ikdienā saskaras, jautājumiem, kas skar valstu profesionālās izglītības segmentu, valstu pievērošanos ilgtspējīgas attīstības domāšanas veidam, kā arī par Eiropas Studentu apvienības 73. Biedru sapulci (ESU Board Meeting), kas no 27. novembra līdz 3. decembrim norisināsies Jeruzalemē, Izraēlā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content