Latvijas studentu apvienība

LSA pārstāvji piedalīsies Latgales kongresa simtgadei veltītajā konferencē par vides aizsardzību

Ludzas pašvaldība ir iesaistījusies projekta “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” īstenošanā. Projekta pasākumi tiek rīkoti, īstenojot Latvijas vides aizsardzības fonda multisektoriālā projekta “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” aktivitāti.

Projekta atklāšanas forums notika Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2016. gada 25. novembrī. Tajā tika aplūkotas būtiskākās problēmas un valsts līmenī risināmie uzdevumi, lai veidotu augstvērtīgu vides un reģionālo politiku Latvijā un Latgalē.

Ludzā, 2017. gada 27. janvārī, turpinot projekta tematisko iniciatīvu ciklu tiek rīkota praktiskā konference „Kā sasaistīt vides aizsardzības iniciatīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbību? Latgales novadu pieredze”.
Konferencē eksperti īpašu uzmanību pievērsīs jautājumiem, kas ir saistīti ar dabas resursu pētniecību, lai veidotu jaunas ilgtspējīgas biznesa nišas.

Pasākumā laikā tiks definēti Latgales pašvaldību vides resursu pārraudzības, dabas aizsardzības iestāžu un uzņēmēju interešu līdzsvarošanas galvenie uzdevumi, lai veicinātu ilgtspējīgu reģionālo attīstību, vides aizsardzību un ekosistēmu attīstību nākotnē.

Uzsverot projekta „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” nozīmīgumu Rīgas Stradiņa universitātes profesors, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra norāda: “Latgales kongresa simtās gadadienas atzīmēšana ietver Latvijas valstiskuma pastāvēšanai vairākus būtiskus tematiskus, jēdzieniskus un simboliskus lokus. Latvijas valsts neradās vienā dienā. Tās augšana un nobriešana turpinās 21.gadsimtā. Ilgtspējīga attīstības nepieciešamība caurvij domas par cilvēku veselību, izglītību, vidi, kultūru un līdzsvarotu teritoriālo attīstību. Izprotot un noformulējot domas par Latgali, veidojas zīmes rīcībai ceļā uz Latvijas nākotni. Vairāku tematisko iniciatīvu projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” ir iespēja un aicinājums speciālistiem un lietpratējiem būt iesaistītiem valstiskās norisēs un tapt sabiedrības uzklausītiem.”

Savukārt, Latvijas Studentu apvienības prezidente Maira Belova komentējot projekta ideju, atzīst: “Latgale ir kultūrvēsturisks novads Latvijā, kas lepojas ar savu atšķirīgu valodu. Latgale vienmēr ir ieņēmusi ļoti nozīmīgu lomu Latvijas valsts pastāvēšanā – gan pirms 100 gadiem, gan arī šodien. Ir ļoti svarīgi apzināties, ka visi kopā mēs veidojam savu valsti – Latviju. Ikkatrs par to ir atbildīgs. Uzskatu, ka Latvija nav ar dabas resursiem bagāta valsts, tāpēc nav pieļaujams zaudēt ne kripatiņas no mūsu tautas intelektuālajām bagātībām – cilvēkiem. Lai to nodrošinātu nepieciešams diskutēt un rast risinājumus šobrīd esošajiem problēmjautājumiem, tāpēc man ir patiess prieks, ka, tuvojoties valsts simtgadei, tiek veidotas diskusijas par Latvijas ilgspējīgu attīstību.”

Praktiskajā konferencē piedalīsies: Alīna Gendele, Latgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja, Daiga Vilkaste, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore, Andrejs Krasņikovs, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, Iveta Šteinberga, Latvijas Universitātes profesore, Arvīds Dravnieks, Publisko tiesību institūta direktors, Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors, Aivars Bērziņš, BIOR direktors, Vladislavs Stankevičs, Latgales uzņēmēdarbības centra vadītājs, Jevgeņijs Lukašenoks, SIA „LatCosmetics” valdes priekšsēdētājs, Ivars Vanadziņš, Rīgas Stradiņa Universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors, Ričards Derkačs, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieks, Andris Sarnovičs, Banku augstskolas rektors, Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs, Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs, Andrejs Ceļapīters, Madonas novada domes priekšsēdētājs, Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā padomnieks, Edgars Romanovskis, SIA “Latgales dārzeņi un loģistika” valdes loceklis, Ērika Ruskule, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore, Anda Zeize, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās pārvaldes direktore, Aigars Puncuļs, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs, Maira Belova, Latvijas Studentu apvienības prezidente, Eiženija Matiļeviča, Latvijas Studentu apvienības Sociālā virziena vadītāja un vairāki citi valstisko un nevalstisko institūciju eksperti.

Projekts ir veltīts Latgales kongresa simtgades atcerei un Latvijas simtgadei un tā noslēguma forums “Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados” notiks Latgales kongresa vēsturiskajā datumā 2017. gada 28.aprīlī Rēzeknē.

Projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Projekta īstenotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un partneri – Rēzeknes novada pašvaldība, Ludzas pašvaldība, Līvānu pašvaldība, Madonas pašvaldība, biedrība „Latvijas Inovatoru apvienība” un biedrība „Biomasas Tehnoloģiju centrs”.

Informāciju sagatavoja:
Andra Mangale
projekta koordinatore
20010211

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content