Latvijas studentu apvienība

LSA piedāvā priekšlikumus studiju vides uzlabošanai 2024. gada valsts budžetā

Pēdējā mēneša laikā Latvijas Studentu apvienība (LSA) tikās ar Saeimas deputātu frakcijām, lai pārrunātu studentiem aktuālās 2024. gada budžeta prioritātes augstākajā izglītībā.

Izceltās 2024. gada budžeta prioritātes iedalās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izvirzītās, kurām netika rasts finansējums, un LSA ilgstoši atbalstītās iniciatīvās. 

Starp IZM virzītajām budžeta prioritātēm un LSA atbalstītajām prioritātēm ir

  • Stipendiju piešķiršana STEM studējošajiem. Pēc LSA, Ekonomikas ministrijas un darba devēju aktualizētiem novērojumiem, par STEM studējošo iztrūkumu, tiks izveidotas mērķētās stipendijas ne tikai, lai piesaistītu vairāk studējošo šajā jomā, bet arī lai mazinātu studējošo atbirumu un uzlabotu viņu akadēmiskos sasniegumus, tadējādi ļaujot studējošajiem vairāk laika veltīt tieši studijām;
  • Finansējuma piešķiršana valsts budžeta vietām un stipendijām Valsts aizsardzības dienesta (VAD) izgājušajiem jauniešiem. Esošais regulējums paredz, ka tiem, kuri ir izgājuši VAD, tiktu piešķirtas valsts budžeta vietas augstskolās, taču šīm budžeta vietām nav piemērots papildus finansējums. Līdz ar to, samazināsies augstākās izglītības pieejamība tiem, kuri veselības vai citu iemeslu dēļ nav varējuši iestāties VAD. Lai motivētu jauniešus iestāties VAD, IZM, kā papildus stimulu, plāno ieviest Valsts aizsardzības dienestu beigušajiem īpašas stipendijas. Šīm stipendijām finansējums vēl nav piešķirts; 
  • Studējošā kredīta apmēra palielināšana līdz 500 EUR mēnesī. Ņemot vērā dzīves izmaksu paaugstināšanos inflācijas dēļ, arī studējošajiem ir nepieciešams papildus atbalsts. Viens no šādiem atbalsta rīkiem ir studējošā kredīts, kas palīdz segt sadzīves, studijām nepieciešamo materiālu iegādes u.c. izmaksas. Pašlaik piedāvātais apmērs, proti, 350 EUR, nav pietiekams, lai atvieglotu studējošo finansiālo slogu.

Papildus šiem jautājumiem, LSA uzsver, ka ir nepieciešams atbalsts arī šādām iniciatīvām, kas uzlabotu studējošo dzīves apstākļus:

  • Vadoties pēc akadēmiskajiem kritērijiem, valsts stipendiju paaugstināšana uz 200 EUR mēnesī pamatstudiju līmenī un uz 300 EUR mēnesī maģistrantūrā, kā arī celt valsts stipendijas apmēru pēc sociālajiem kritērijiem (“Studētgods”) uz 300 EUR mēnesī. Tādējādi tiktu paplašināts tā atbalsta saņēmēju loks, un tiktu iekļautas tādas grupas, kā trūcīgie un maznodrošinātie, studenti-vecāki. Valsts stipendijas apmēra paaugstināšana veicinātu ilgtermiņa atbalsta mehānismu studējošajiem, kas sekojoši veicinātu veselīgu konkurenci starp studējošajiem, motivāciju sasniegt augstākus akadēmiskos rezultātus, kā arī nodrošinātu studiju pieejamību;
  • Studiju un studējošā kredīta dzēšanas sistēmas atjaunošana valsts prioritārajās nozarēs strādājošajiem, potenciāli skolotājiem, policistiem, ugunsdzēsējiem, mediķiem u.c., lai veicinātu kredītņēmēju absolventu nonākšanu darba tirgū attiecīgajās nozarēs. 
  • Iespēja darba devējiem izmaksāt stipendijas praksē esošajiem studentiem, neapliekot šis stipendijas ir iedzīvotāju ienākumu nodokli . LSA arī pauda atbalstu Latvijas Darba devēju konfederācijas un IZM virzītajiem priekšlikumiem ļaut darba devējiem maksāt stipendijas studentiem, kas atrodas praksē, neapliekot tās ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, tādējādi veicinot darba devējus ieguldīt savos nākotnes darbiniekos.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content