Latvijas studentu apvienība

LSA prezidenta amatam saņemts Kristafera Zeiļuka pieteikums

Foto no Kristafera Zeiļuka personīgajiem arhīviem

Saņemts viens pieteikums no Banku augstskolas studējošā, pašreizējā LSA akadēmiskā virziena vadītāja Kristafera Zeiļuka prezidenta vēlēšanām LSA ārkārtas kongresā, kas notiks 11. aprīlī. 

Pieteikumam pievienotajā darbības vīzijā kandidāts pauž uzskatu, ka iekšējā un ārējā darbības programmas ir vienlīdz svarīgas. Iekšējā darbības programmā Zeiļuks uzsver nepieciešamību LSA veidot uzticamu un iesaistošu vidi visām apvienības institūcijām, kas balstās uz savstarpējās uzticēšanās principiem, ļaujot organizācijai strādāt kopīgu mērķu sasniegšanai. Tiek minēta nepieciešamība turpināt strādāt pie stratēģijas padomes izveides nākamajam gadam, kā arī normatīvo aktu aktualizēšanas un pārskatīšanas un finansiālā stāvokļa optimizēšanas. Kandidāts norāda, ka tieši ārējie procesi vieno visus organizācijas biedrus kopīgu mērķu sasniegšanai, tādēļ svarīgi turpināt aktīvi iesaistīties nacionāla mēroga politiskajos procesos, kas skar studējošo pašpārvalžu ietekmi uz lēmumu pieņemšanas procesiem augstākās izglītības iestādēs, kā arī jāstrādā pie jaunu mehānismu izveides un esošo pilnveides un turpināšanas COVID-19 seku mazināšanai attiecībā uz studējošajiem. Visbeidzot, kandidāts norāda, ka ir svarīgi turpināt aktīvu iesaisti starptautiskajos politiskajos procesos un uzturēt sadarbību Baltijas, kā arī Ziemeļeiropas valstu līmenī, strādājot pie Latvijas studējošajiem svarīgiem jautājumiem.

Izvirzījumu Kristafera Zeiļuka kandidatūrai snieguši divi LSA biedri – Rīgas Tehniskās universitātes Studentu padome un Banku augstskolas Studējošo pašpārvalde.

Kristafers Zeiļuks kopš 2020. gada 7. marta līdz ievēlēšanai akadēmiskā virziena vadītāja amatā 23. janvāra domes sēdē Latvijas Studentu apvienībā iesaistījies kā revīzijas komisijas loceklis 2020./2021.g. un savā augstskolā pildījis pašpārvaldes priekšsēdētāja pienākumus.

Latvijas Studentu apvienības kongress norisināsies sestdien, 11. aprīlī, tiešsaistē. Reģistrācijas sākums 9:00, kongresa atklāšana 10:00. Kongress ir atvērts un tajā ir iespēja piedalīties arī interesentiem bez balsstiesībām.

Kongresa darba kārtība

  1. Kongresa atklāšana 
  2. Mandātu komisijas ziņojums 
  3. Darba kārtības apstiprināšana 
  4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
  5. Prezidenta amata kandidātu uzruna un Kongresa delegātu jautājumi 
  6. Balsojums par Prezidenta amata kandidātiem
  7. Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content