Latvijas studentu apvienība

LSA prezidenta amatam saņemts Rūdolfa Aleksandra Stroda pieteikums

Saņemts viens pieteikums no Latvijas Universitātes studējošā, pašreizējā LSA akadēmiskā virziena vadītāja Rūdolfa Aleksandra Stroda prezidenta vēlēšanām LSA ārkārtas kongresā, kas notiks 26. martā. 

Pieteikumam pievienotajā darbības vīzijā kandidāts norāda, ka iekšējā un ārējā darbības programmas ir vienlīdz svarīgas. Iekšējā darbības programmā Strods uzsver nepieciešamību LSA veidot uzticamu un iesaistošu vidi visām apvienības institūcijām, kas balstās uz savstarpējās uzticēšanās principiem, ļaujot organizācijai strādāt kopīgu mērķu sasniegšanai. Tiek minēta nepieciešamība turpināt strādāt pie stratēģijas padomes izveides nākamajam gadam, vadlīniju izveides, kā arī normatīvo aktu aktualizēšanas un pārskatīšanas un finansiālā stāvokļa optimizēšanas. Papildus, kandidāts piedāvā valdes un biroja modeļa izmaiņas nākamajam gadam jaunā sastāvā – prezidents, viceprezidents, akadēmiskā virziena vadītājs, sociālā virziena vadītājs, sabiedriskās līdzdalības un starptautiskais virziena vadītājs, biroja vadītājs, sabiedrisko attiecību vadītājs un finanšu un projektu virziena vadītājs, lai nodrošinātu organizācijas pārstāvniecību un iesaisti visos studējošajiem aktuālajos jautājumos.

Strods norāda, ka tiks turpināts darbs pie ārējās darbības programmas pilnveides, veidojot jaunas un izmantojot jau esošās sadarbības saiknes ar nozares organizācijām, tādējādi veicinot pārmaiņas ikviena studējošā dzīvē – darbs pie atbalsta mehānismiem studējošajiem, vides, pilsoniskās sabiedrības jautājumiem, finansēšanas modeļa izmaiņas, institucionālo akreditāciju ieviešana, Boloņas procesa turpināšanās u.c. Visbeidzot, kandidāts uzsver, ka ir svarīgi turpināt aktīvu iesaisti starptautiskajos politiskajos procesos un uzturēt sadarbību Baltijas un Ziemeļeiropas valstu līmenī, strādājot pie Latvijas studējošajiem svarīgiem jautājumiem, kā arī sniegt tik nepieciešamo atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā agresora, proti, Krievijas, rīcības dēļ. 

Izvirzījumu Rūdolfa Aleksandra Stroda kandidatūrai snieguši divi LSA biedri – Latvijas Universitātes Studentu padome un Ventspils Augstskolas Studentu padome.

Rūdolfs Aleksandrs Strods kopš 2020. gada 26. maija līdz ievēlēšanai akadēmiskā virziena vadītāja amatā 2021. gada 8. maija ārkārtas domes sēdē savā augstskolā pildījis senatora u.c. pienākumus. Papildus LSA akadēmiskā virziena vadītāja pienākumiem, kandidāts ir LSA pārstāvis Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) stipendiju piešķiršanas komisijā, Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomē un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Finanšu pratības stratēģijas 2021– 2027 izstrādes un īstenošanas darba grupā.

Latvijas Studentu apvienības ārkārtas kongress norisināsies sestdien, 26. martā, tiešsaistē. Reģistrācijas sākums 13:00, kongresa atklāšana 14:00. Kongress ir atvērts un tajā ir iespēja piedalīties arī interesentiem bez balsstiesībām.

Kongresa darba kārtība

  1. Kongresa atklāšana,
  2. Mandātu komisijas ziņojums,
  3. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana,
  4. Darba kārtības apstiprināšana,
  5. Prezidenta amata kandidātu uzruna un Kongresa delegātu jautājumi,
  6. Balsojums par Prezidenta amata kandidātiem,
  7. Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana.

Kongress ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no LSA biedru, studējošo pašpārvalžu, deleģētiem pārstāvjiem. Tajā piedalīsies vairāk nekā 100 studējošo pašpārvalžu pārstāvji no visām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kas ir LSA biedri.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content