Latvijas studentu apvienība

LSA priekšlikumi saklausīti – studentu kreditēšanā nozīmīgas izmaiņas!

Vakar, 12. septembrī, valdība apstiprināja grozījumus kārtībā, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu1. Noteikumu projektā tika iekļauti vairāki Latvijas Studentu apvienības (LSA) aktualizētie un iesniegtie priekšlikumi. Galvenās izmaiņas:

  1. studējošā kredīta “griestu” celšana no 170,74 EUR uz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas apjoma;
  2. studiju kredīta maksimālā apmēra paaugstināšana;
  3. precizēta pieteikšanās kārtība kredīta dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem.

Studējošā kredīta apmērs vienam Latvijas augstākās izglītības iestāžu studējošajam mēnesī līdz šim nepārsniedza 170,74 euro. LSA iesniedza priekšlikumu par studējošā kredīta apmēra palielināšanu. Priekšlikums tika saklausīts, un jaunais regulējums nosaka, ka studējošā kredīta pieejamais maksimālais apmērs būs 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas apjoma.

Studiju maksa augstskolās kopš noteikumu pieņemšanas ir augusi, tādēļ kredīta maksimālais apmērs vairs nesedz studiju maksu. Jaunapstiprinātais regulējums nosaka, ka turpmāk Izglītības un zinātnes ministrija noteiks kredīta maksimālo apmēru katrai studiju programmai, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto kārtību2, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, reizinot iegūtos rezultātus ar koeficientu 1,2. Tas nozīmē to, ka turpmāk mazināsies to gadījumu skaits, kad ar valsts galvojumu izsniegtais kredīts nenosedz visu studiju maksu un nepieciešams meklēt papildus finanšu līdzekļus, lai to segtu. Lai arī joprojām būs iespējamas situācijas, kad studiju kredīts ar valsts galvojumu studiju maksu nesegs pilnībā, LSA pozitīvi vērtē, ka pēc ilgstošas problēmas aktualizēšanas no studentu puses tā tika saklausīta, kā arī tika rasts kompromiss, kas ir neliels, bet nozīmīgs solis studiju kreditēšanas sistēmas uzlabošanā.

Studiju laikā (studiju pārtraukumu ieskaitot) studiju kredīts ir bezprocentu kredīts (procentus maksā no valsts budžeta līdzekļiem). Lai novērstu ļaunprātīgu studiju pārtraukumu izmantošanu, pieņemtajos grozījumos ir noteikts ierobežojums pārtraukumam studijās, kura laikā valsts veic kredīta procentu segšanu,– divi akadēmiskie gadi.

Valdības akceptētajos grozījumos Ministru kabineta noteikumos, ir precizēta pieteikšanās kārtība kredīta dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem un procedūras uzsākšanas nosacījumi padarīti skaidrāki. Vairāki līdzšinējie punkti Ministru kabineta noteikumos ir zaudējuši savu aktualitāti un ir svītrojami, tāpēc iesakām rūpīgi iepazīties ar jauno regulējumu.

LSA pozitīvi vērtē to, ka studentu balss tika saklausīta un Studiju zinātnes administrācija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju sagavoja grozījumos esošās kārtības pilnveidei un uzlabošanai. LSA turpinās aktualizēt priekšlikumus par 100% valsts galvojumu personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, kredīta dzēšanas apjoma palielināšanu un kreditēšanas sistēmas efektivizāciju, kas šoreiz netika iekļauti starp grozījumiem.

1 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428167&mode=mk&date=2017-09-12
2 Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumi Nr.994 “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content