LSA redz iespēju militāro apmācību iekļaušanai studiju programmu brīvās izvēles daļā

Sabiedrībā atkārtoti aktualizējies jautājums par militārajām apmācībām, to integrēšanu atsevišķos studiju kursos vai iekļaušanu studiju programmu brīvās izvēles daļā jeb C daļas kursos. Latvijas Studentu apvienība (LSA) neatbalsta obligāto militāro apmācību iekļaušanu augstākās izglītības studiju programmu saturā, tomēr piekrīt nosacījumiem militārās apmācības iekļaut studiju programmu brīvās izvēles jeb C daļas kursos. Tāpat atbalstāms ir priekšlikums militārās apmācības integrēt dažādos nozares priekšmetos, piemēram, informācijas tehnoloģiju un datorzinātnes studiju programmās studējošajiem tiek piedāvāti studiju kursi saistībā ar kiberdrošību vai, piemēram, tiesību zinātņu studiju programmās varētu būt izvēles kursi par starptautiskajām humānajām tiesībām no militāro jautājumu skatu punkta.

Tāpat līdz šim no studentu puses ir vērsta uzmanība uz to, ka arī Civilās aizsardzības likumā minēts, ka izglītības iestādes nodrošina obligātās civilās aizsardzības kursa pasniegšanu studējošajiem un šīs minimālas prasības civilās aizsardzības kursa saturam nosaka Ministru kabinets.

Papildus LSA akcentē to, ka šobrīd ir iespējams brīvprātīgi iestāties Zemessardzē, kas dod iespēju aktīvāk iesaistīties valsts aizsardzībā un Latvijas Republikas pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij. Tāpat ir arī Zemessardzes studentu bataljons.

Jau pagājušajā gadā ap šo pašu laiku aktualizējās jautājums par militāro apmācību ieviešanu studējošajiem. Toreiz Rektoru padomes sēdē, kurā piedalījās arī LSA, uzstājās Aizsardzības ministrijas pārstāvji, kas vēstīja, ka plāno strādāt pie šī jautājuma. Šobrīd Aizsardzības ministrija vēl strādā pie savām idejām, bet ir notikusi vienošanās, ka visi priekšlikumi tiks pārrunāti ar LSA un kopīgi rasti labākie risinājumi.

Jāatgādina, ka 1999. gadā tieši LSA prasību rezultātā Obligātā militārā dienesta likumā tika veikti grozījumi, kas noteica, ka no militārā dienesta uz studiju laiku ir atbrīvoti valsts licencēto augstskolu sekmīgie pilna laika studējošie. Tas bija noderīgs solis, kas ļāva attīstīties zinātnei un augstākajai izglītībai. Pēc tam sekoja, ka 2007. gadā tika izveidota profesionālā armija un atcelts obligātais militārais dienests.

Did you like this article? Share it with your friends!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content