Latvijas studentu apvienība

LSA rīkos apmācības studentiem – ekspertiem, kas piedalīsies studiju virzienu novērtēšanā

No 3. līdz 4. maijam Daugavpils Universitātē un tās studiju un pētniecības centrā “Ilgas” notiks Latvijas Studentu apvienības (LSA) organizēts Akreditāciju seminārs, kura laikā studenti – eksperti tiks izglītoti studiju kvalitātes novērtēšanas jautājumos. Semināra laikā notiks arī reāla studiju virziena novērtēšanas vizītes izspēle, kurā piedalīsies attiecīgā studiju virziena studenti, mācībspēki un darba devēju pārstāvji.

Semināra mērķis ir sagatavot studentus – ekspertus dalībai studiju kvalitātes novērtēšanas komisijas darbā. Tā uzdevumi ir iepazīstināt studentus ar normatīviem aktiem un metodiku, ko izmantot novērtēšanas vizītēs, informēt par Eiropas standartiem un vadlīnijām kvalitātes vērtēšanai, to ieviešanu, kā arī izskaidrot studiju virzienu vērtēšanas nozīmi augstākās izglītības kontekstā un novērtēšanas procesa atšķirību Latvijā un Eiropā.

“Seminārs palīdz studentiem izprast novērtēšanas vizītes struktūru un tajā notiekošos procesus, iegūt un attīstīt prasmes studiju virziena novērtēšanas simulācijā,” atzīmē LSA Prezidents Mikus Dubickis, uzsverot, ka apmācību semināra īstenošanas nozīmīgumu paaugstina pagājušā gadā rudenī normatīvos aktos nostiprinātais studenta – eksperta statuss (balsstiesības) novērtēšanas komisijas darbā.

Akreditāciju semināra projekta vadītāja Ieva Hiļa uzsver, ka šajā seminārā īpašs uzsvars tiek likts tieši uz teorētisko zināšanu pielietošanu praksē: “Sākotnēji semināra dalībnieki iegūs teorētiskās zināšanas par akreditācijas procesu un tā nozīmi, ko vēlāk pielietos virziena novērtēšanas simulācijā, kas ir pēc iespējas pielīdzināta reāliem apstākļiem, ar kuriem studentiem – ekspertiem var nākties saskarties novērtēšanas vizītes laikā.”

Akreditāciju semināra ietvaros tā dalībniekiem būs iespēja piedalīties nakts nodarbībā “Nakts tauriņu spīdināšana”, ko vadīs Daugavpils Universitātes rektors un Rektoru Padomes priekšsēdētājs Arvīds Barševskis.

Studenti aicināti pieteikties dalībai seminārā, aizpildot pieteikšanās anketu līdz š.g. 15. aprīlim. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar projekta vadītāju Ievu Hiļu (ieva.hila@lsa.lv, +371 22352418).

Projekta īstenošanu atbalsta Swedbank, Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Studentu Padome, Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments un Pasažieru Vilciens.

Latvijas Studentu apvienība ir jumtorganizācija, kas apvieno visu Latvijas akreditēto augstākās izglītības iestāžu studējošo pašpārvaldes. Viens no apvienības darbības virzieniem ir iesaiste studiju kvalitātes novērtēšanas procesā – LSA ir organizācija, kas deleģē studentus darbam studiju virzienu novērtēšanas komisijās. Studentu sagatavošanai dalībai novērtēšanas komisijā notiek individuālas apmācības pirms katras vizītes, kā arī divas reizes gadā tiek īstenots apmācību seminārs.

Did you like this article? Share it with your friends!

2 komentāru

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content