Latvijas studentu apvienība

LSA sākusi tikšanās reizes ar Saeimā ievēlēto partiju pārstāvjiem

No kreisās – Reinis Znotiņš (JKP), Katrīna Sproģe (LSA), Dāvis Freidenfelds (LSA), Linda Ozola (JKP), Gatis Eglītis (JKP). Visi JKP pārstāvji ir 13.Saeimas deputāti.

Vakar, 25. oktobrī, Latvijas Studentu apvienības (LSA) pārstāvji viesojās Jaunās konservatīvās partijas (JKP) birojā, lai pārrunātu kopīgos mērķus Latvijas augstākās izglītības attīstībai. Šādas tikšanās plānotas arī ar pārējo 13. Saeimā pārstāvēto politisko spēku pārstāvjiem.

Viena no pārrunātajām jomām bija studentu kreditēšanas sistēmas pilnveide ar mērķi padarīt kredītu izsniegšanas procesu vienkāršāku un caurskatāmāku. Abas puses uzskata, ka būtiski pāriet uz pilnīgu valsts galvojumu, kas veicinātu augstākās izglītības pieejamību, kā arī atvērt iespējas iesaistīties sistēmā visām kredītiestādēm, kas spēj izpildīt valsts izvirzītos kritērijus. LSA uzsvēra, ka svarīgi nepalielināt kredītu procentu likmi un nesamazināt jau pašlaik esošos papildus atbalsta mehānismus, piemēram, daļēju kredīta dzēšanu pēc bērna piedzimšanas. Šādas izmaiņas ļautu saņemt kredītu arī tiem, kuriem šobrīd ir grūtības atrast galvotāju, īpaši jauniešiem no sociāli mazaizsargātām ģimenēm, tā veicinot sociālo mobilitāti un mazinot plaisu starp turīgākajiem un trūcīgākajiem valsts iedzīvotājiem.

Gan LSA, gan JKP arī uzskata, ka jāpalielina stipendiju apmērs, īpaši doktorantūrā studējošajiem. Šobrīd stipendija bakalaura un maģistra studējošajiem ir 99,60 eiro mēnesī, savukārt doktorantūrā studējošie saņem 113,83 eiro mēnesī studiju procesa laikā un 85,37 eiro mēnesī zinātniskā grāda iegūšanai. Stipendijas apjoms studējošajiem Latvijā nav mainījies kopš 2004. gada. Igaunijā doktorantu stipendijas svārstās no 500 līdz pat 1000 eiro mēnesī, Lietuvā – no 722 līdz 836 eiro mēnesī.

Gan JKP, gan LSA uzskata, ka būtiska ir tuvošanās vienotas Eiropas augstākās izglītības telpas standartiem, pilnīgāk ieviešot Boloņas procesa reformas, kas uzlabos studiju kvalitāti un augstākās izglītības pieejamību kopumā. Šādas izmaiņas arī paplašinās mobilitātes iespējas vietējiem studentiem, lai ārvalstīs iegūtās zināšanas varētu ieviest praksē Latvijā, un piesaistīs ārvalstu studentus. JKP arī norādīja, ka ir būtiski atvieglot ārvalstu mācībspēku piesaisti, tā vecinot Latvijas augstākās izglītības internacionalizāciju un konkurētspēju Eiropas un pasaules līmenī. Abas puses arī uzskata, ka būtu vēlama pāreja uz Eiropas vienoto kredītpunktu sistēmu (ECTS), lai veicinātu studējošo mobilitāti.

Latvijas Studentu apvienība pateicas Jaunās konservatīvās partijas pārstāvjiem par iespēju pārrunāt augstākās izglītības aktualitātes un vēlmi uzklausīt studējošo viedokli par tām!

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content