Latvijas studentu apvienība

LSA turpmāko gadu vadīs Mikus Dubickis

30. martā Biznesa augstskolā Turība norisinājās 18. Kongress, kurā piedalījās 184 studentu pārstāvji no visas Latvijas. Kongresā tika ievēlēts jaunais apvienības Prezidents Mikus Dubickis, kas turpmāko gadu vadīs Latvijas Studentu apvienību.

Kongresu atklāja Edvards Ratnieks, sniedzot garu uzrunu, kurā uzsvēra, ka LSA ir un arī turpmāk būs stipra organizācija: “Studējošo pašpārvalžu cilvēkiem darbošanās Studentijas labā ir ticības, ne aprēķina jautājums, tāpēc studentu lieta joprojām tiek turēta taisna un cieta. Esmu pateicīgs par studējošo pārstāvju izrādīto uzticību un atbalstu visa mana pilnvaru termiņa laikā.”

Uzrunas klātesošajiem teica arī Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāve Baiba Rivža, kura  pateicās par studentu aktīvo iesaisti sociālo un akadēmisko jautājumu risināšanā, dalību studiju programmu novērtēšanā un citu augstākās izglītības politikas jautājumu risināšanā.

“Studenti un LSA ir ietekmīgi spēlētāji augstākās izglītības politikā, kuru iniciatīvai seko visi, jo studenti ir tie, kuri veido valsts nāktoni,” tā Kongresa apmeklētājus uzrunāja Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja vietniece Tatjana Volkova, uzsverot, ka studenti tiek saistīti ar jaunrades potenciālu, kas Latvijai ir būtiski nepieciešams.

Kongresa dalībniekus Studentijai nozīmīgajā pasākumā sveica arī Biznesa augstskolas Turība Attīstības padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis un Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja Šarlote Janoviča.

Kongresā tika ievēlēta LSA Revīzijas komisija, kas uzraudzīs apvienības darbību nākamajā gadā. Komisijas sastāvā darbosies Mārtiņš Šmits (Rīgas Stradiņa universitāte), Kaspars Salenieks (Rīgas Tehniskā universitāte), Aivars Šāblis (Latvijas Universitāte), Veronika Penskaya (Ekonomikas un kultūras augstskola) un Irita Jermucāne (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija).

Savās uzrunās visi trīs Prezidenta amata kandidāti klātesošajiem prezentēja savu LSA turpmākās darbības vīziju. Kristaps Laucis savā uzrunā uzsvēra, ka izglītības jomu nav iespējams atraut no tā, kas notiek citās jomās, jo tās visas ir saistītas. Tāpat viņš atzina, ka LSA vadītājam jābūt ar cietu mugurkaulu un jāspēj ātri reaģēt uz dažādiem notikumu pavērsieniem.

Undija Ancēna LSA redz, kā organizāciju, kas ir neatkarīga no augstskolas vai politiskajiem spēkiem. Kandidāte uzrunā uzsvēra, ka  LSA  ir jābūt vienotam viedoklim un lēmumi jāpieņem studentu interesēs.

Mikus Dubickis kā lielākos izaicinājumus nākamajā darbības gadā minēja augstākās izglītības funkciju realizēšanu un LSA kā viedokļa līdera atpazīstamības veicināšanu.

Balsojumā par Prezidenta amata kandidātiem Kongresa delegātu balsu vairākums lēma, ka apvienību turpmāk vadīs Rīgas Tehniskās universitātes students Mikus Dubickis.

Kongresā tika apstiprināts arī LSA budžets, nākamā darbības gada vadlīnijas un grozījumi organizācijas Statūtos.

LSA jaunās valdes vēlēšanas notiks 13. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē.

Kongress ir LSA augstākā lēmējinstitūcija, kas sanāk reizi gadā, lai ievēlētu apvienības Prezidentu un apstiprinātu organizācijas budžetu un vadlīnijas.

Foto no Kongresa apskatāmi mājaslapas sadaļā “Foto galerijas”, savukārt visi foto ir pieejami ŠEIT.


Did you like this article? Share it with your friends!

One Comment

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content