Latvijas studentu apvienība

LSA un I.Druviete pārrunā aktualitātes augstākās izglītības politikā

Latvijas Studentu apvienības (LSA) pārstāvji šodien, 10.maijā, tiekoties ar Izglītības un zinātnes (IZM) ministri Inu Druvieti, apsprieda iepriekš uzstādīto mērķu sasniegšanas gaitu, kā arī aktualitātes augstākās izglītības politikā.

Tika turpināta jau iepriekš aizsāktā diskusija par IZM izstrādātajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā tiek piešķirts studiju kredīts. LSA pārstāvji uzsvēra, ka šobrīd pastāv problēmas ar izglītības pieejamību kredītēšanas dēļ. Viens no risinājumiem ir saglabāt valsti kā vienīgo galvotāju. LSA pārstāvji rosināja vienkāršot kredītu dzēšanu, un izteca vēlmi strādāt darba grupā, lai veicinātu kvalitatīvāku diskusiju starp visām iesaistītajām pusēm.

Sarunas laikā tika pārrunāts arī tas, ka tikai puse no nākamajā finanšu perioda paredzētā finansējuma zinātnei atvēlēta pētījumiem, ko veic augstākās izglītības iestādes un institūti. LSA pārstāvji interesējās par to, kāds atbalsts tiks sniegts doktorantiem pēc Eiropas Savienības stipendiju perioda beigām. Ministre I.Druviete uzsvēra, ka jāaktulizē prasība augstākās izglītības iestādēm doktorantus iesaistīt zinātniskajos projektos. Šāda prakse ļautu doktorantiem pretendēt uz dažādiem grantiem un valsts pētniecības programmā paredzēto finansējumu.

Ministre izteica vēlmi, sadarbojoties ar LSA, organizēt kampaņu tiem, kuri studijas ir pametuši, ar mērķi aicināt viņus atsākt studijas un iegūt augstāko izglītību. Tāpat LSA plānotā „Eiropas Studentu konventa” uzņemšana ir pieteikta oficiālajā „Latvijas prezidentūra ES padomē” programmā, aktīvi notiek darbs pie neatkarīgas akreditācijas aģentūras izveides, un tika meklēti varianti tam, kā celt Studentu tiesību hartas nozīmīgumu augstākās izglītības iestādēs.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content