Latvijas studentu apvienība

LSA un LJZA viedoklis par promocijas procesu Latvijā

Latvijas Studentu apvienība kopā ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību uzskata, ka Latvijas augstākajai izglītībai un zinātnei ir milzīgs attīstības potenciāls, kaut vai skatoties uz to, kādā situācijā tās ir spējušas izdzīvot. Tieši šī iemesla dēļ organizācijas velta savu brīvo laiku, lai izglītības sistēma realizētu savu potenciālu.

 Lai atvieglotu paša doktorantūras studiju procesa regulējumu, abas organizācijas aicina dot iespēju doktorantiem ar atbildīgas personas atļauju studēt specializācijai nepieciešamus maģistra līmeņa kursus. Tas uzlabotu topošo doktoru prasmes, optimizējot resursu lietošanu. Tāpat uzskatām, ka  šī brīža dalījums starp doktorantūru un promociju ir absurds, jo studenta iespēja pabeigt doktorantūru, neiegūstot doktora grādu, ir neracionāla. Šī iemesla dēļ LJZA un LSA aicina veidot promociju kā doktorantūras studiju noslēgumu, vienlaikus diskutējot par nozares un apakšnozares eksāmenu nepieciešamību, ja šīs zināšanas ir iegūtas nokārtojot specializācijai atbilstošus kursus no maģistra līmeņa, doktorantūras skolas un starptautiski organizētiem kursiem.

Jau iepriekš ziņojām, ka septembra beigās norisinājās IZM rīkotais seminārs “Promocijas process un doktora grāda piešķiršanas kārtība Latvijā”, kurā piedalījās Pasaules Bankas eksperte A. Sursock, Latvijas augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, Latvijas Zinātņu akadēmijas, LJZA, LSA un IZM pārstāvji. Seminārs tika rīkots ar mērķi izskatīt promocijas procesu un apspriest ar to saistītos administratīvos jautājumus, analizēt promocijas darbu iesniegušo un grādu ieguvušo studentu skaita tendences, kā arī iepazīstināt ar promocijas procesa organizēšanu citās Eiropas valstīs.

Semināra laikā no LSA pārstāvju puses tika aktualizēta nepieciešamība veikt izmaiņas normatīvajos dokumentos, kas ļautu Latvijā ieviest pētniecībā balstīta mākslinieciskās prakses doktorantūras programmas, pēc kuru apgūšanas tiktu piešķirts mākslas doktora grāds. Tāpat no studentu skata punkta tika aktualizēti jau iepriekšminētie doktorantu un jauno zinātnieku aptaujas rezultāti.

Pilnu rakstu ar LSA un LJZA viedokli par promocijas procesu Latvijā var izlasīt Zinātnes vēstnesī.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content