Latvijas studentu apvienība

LSA un Ministru prezidents pārrunā studējošo lomu augstskolu lēmējinstitūcijās

Foto: Valsts kanceleja

Vakar, 23. oktobrī, Latvijas Studentu apvienības (LSA) valde tikās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, lai iepazīstinātu ar LSA un studējošo vīziju par nepieciešamajām pārmaiņām, kā arī uzklausītu Ministru prezidenta viedokli par augstāko izglītību Latvijā. Tikšanās reizē piedalījās Ministru prezidents, viņa biroja vadītājs Jānis Patmalnieks un padomniece politikas plānošanas un komunikācijas jautājumos Ieva Zīberga, bet LSA pārstāvēja prezidente Justīne Širina, valdes locekles Ilze Lisovska un Liene Vaivode, kā arī padomnieks rīcībpolitikas jautājumos Kirils Solovjovs.

Pārrunāts šobrīd īpaši aktuālais augstskolu pārvaldības modeļa jautājums, abām pusēm izskaidrojot savu redzējumu par nepieciešamajām izmaiņām. Premjers arī iepazīstināts ar studentu pārstāvniecības darbu un tiesībām Latvijā – gan augstskolu, gan nacionālā līmenī – un atzinis, ka nepieciešams saglabāt studentu iesaisti augstskolu lēmējinstitūcijās. Kā vienu no lielākajām problēmām studējošie uzsvēra konkrētu piedāvājumu trūkumu izmaiņām augstskolu pārvaldībā. Tāpat LSA pārstāvji nāca klajā ar priekšlikumu, ka ir jāveicina augsta un vidējā līmeņa vadītāju – rektoru, prorektoru, fakultāšu dekānu, senāta pārstāvju un citu pārvaldības struktūru vadītāju – kompetence, veidojot apmācības profesionālo prasmju celšanai, tādējādi uzlabojot augstākās izglītības iestāžu iekšējo cilvēkresursu vadību un pārvaldību.

Pārspriests arī svešvalodu lietojums augstākajā izglītībā gan studiju programmu īstenošanas, gan prasību akadēmiskajam personālam jautājumā. Ministru prezidents piekrita, ka jāstrādā pie starptautisko mācībspēku piesaistes Latvijas augstākās izglītības sistēmai, lai pedagogu vidū veidojas konkurence un akadēmisko amatu iegūst labākais, nevis vienīgais pretendents. Neatņemama sastāvdaļa ir arī akadēmisko amatu sasaiste ar pētniecību. Iespējas plašāk lietot svešvalodas augstākajā izglītībā veicinātu tās  pieejamību, kvalitāti un internacionalizāciju. LSA ieskatā augstākās izglītības iestādēm būtu jāatstāj iespēja autonomi izvēlēties studiju realizācijas valodu.

Ministru prezidents ir atvērts arī turpmākai sadarbībai ar LSA, lai sagaidāmās pārmaiņas augstākās izglītības jomā būtu pārdomātas un pieņemtie lēmumi nebūtu sasteigti, tāpēc ceram uz sekmīgu dialogu nākotnē. Pateicamies Kariņa kungam par sarunu!

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content