Latvijas studentu apvienība

LSA uzklausa IZM argumentāciju par RPIVA reorganizāciju

Šodien, 9. janvārī, Latvijas Studentu apvienība (LSA) tikās ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), lai uzklausītu ministrijas pamatojumu un tālāko rīcības plānu attiecībā uz tās paziņojumiem par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) reorganizāciju un un pievienošanu Latvijas Universitātei (LU). Vēl aizvien pastāv vairākas neskaidrības un būs nepieciešamas turpmākās tikšanās ar visām pusēm.

Bija plānots, ka šajā tikšanās reizē varēs uzklausīt arī RPIVA vadības viedokli, bet akadēmijas pārstāvji uz tikšanos neieradās (tā pamatojumu variet plašāk lasīt: http://www.rpiva.lv/pdf/RPIVA_vestule_IZM.pdf).

Tikšanās reizē LSA pārstāvji norādīja, ka negatīvi vērtējama IZM līdzšinējā komunikācija ar iesaistītajām pusēm par RPIVA reorganizāciju un ka turpmāk nav pieļaujams, ka par šādiem reformas plāniem tiek uzzināts ar mediju starpniecību. Tāpat tika atgādināts, ka Augstskolu likums nosaka, ka lēmumu par valsts augstskolas un valsts koledžas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai attiecīgās nozares ministra ierosinājuma. Šādam lēmumprojektam ir pievienojams arī Augstākās izglītības padomes (AIP) atzinums.

Tikšanās reizē ministrijas pārstāvji tika informēti, ka LSA Dome vēl nav pieņēmusi lēmumu šajā jautājumā, tāpēc no apvienības pārstāvju puses netika pausta konkrēta nostāja par IZM piedāvātajiem RPIVA reorganizācijas plāniem. Tika uzsvērts, ka  jebkādu izmaiņu gadījumā nedrīkst ciest studenti. Ministrijas pārstāvjiem no LSA puses tika uzdoti vairāki jautājumi, uz kuriem tika daļēji vai pilnībā gūtas atbildes.

LSA ieskatā viens no svarīgākajiem jautājumiem, uz ko ir jārod atbilde, lai varētu veidot diskusiju par reformām, ir tas, kas notiks ar šobrīd RPIVA esošajiem studentiem. Tikšanās reizē IZM atzina, ka nav veikusi padziļināto izpēti un salīdzinājumu starp augstskolu studiju programmām un to kursiem. Šo informāciju ministrija gaidot no augstskolām, kas realizē attiecīgās studiju programmas.

IZM informēja, ka tie RPIVA studenti, kuri studē studiju programmās, kādas LU pašlaik nepiedāvā, kā arī, ja būšot studenti, kas nevēlēsies turpināt studijas LU, varēs turpināt tās uz tiem pašiem nosacījumiem citās augstskolās – finansējums sekos studentam – IZM piešķirs budžeta vietas finansējumu augstskolai, kurā students turpinās studijas. Studējošajiem netiks radīti finansiāli zaudējumi. Tika apgalvots, ka RPIVA filiāles kļūs par LU filiālēm, un tie studenti, kas neklātienes studijas tur jau uzsākuši, varēs tās pabeigt. Akadēmiskais personāls arīdzan tikšos integrēts LU. Ekonomiskais ieguvums būšot ilgtermiņā.

Ar IZM prezentāciju var iepazīties:

https://drive.google.com/file/d/0B9DUE3Ab2NwSbTFhWkptbVFSVjNCRGM0TDhzenRGNzNhanR3/view?usp=sharing

LSA pārstāvji tikšanās reizē uzsvēra to, ka nepieciešams ar visām iesaistītajām pusēm kopīgi saprast, kur virzās Latvijas augstākā izglītība ilgtermiņā – kādas pārmaiņas nepieciešamas, lai tiktu nodrošināta kvalitatīva un pieejama izglītība, ņemot vērā dažādus ārējos aspektus – gan finansiālos, gan demogrāfiskos.

Lai uzklausītu visu iesaistīto pušu viedokļus, kā arī, lai gūtu atbildes uz neskaidrībām, LSA no IZM ir saņemusi oficiālu aicinājumu piedalīties uz turpmāk minētajām sanāksmēm ministrijā:

9. janvārī plkst.12:00 ar RPIVA un tās Studentu parlamentu.

11. janvārī plkst. 14:00 ar Latvijas Universitāti un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju.

12. janvārī plkst. 13:00 ar Banku augstskolu, Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžu un Rīgas Tehnisko universitāti.

12. janvārī plkst. 15:00 ar Liepājas Universitāti, Ventspils Augstskolu, Vidzemes Augstskolu, Daugavpils Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.

LSA ieskatā, nepieciešamas konstruktīvas diskusijām ar visām iesaistītām pusēm par nepieciešamajām pārmaiņām un nākotnes izaicinājumiem augstākajā izglītībā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content