Latvijas studentu apvienība

LSA Zinātnes fonds: atskats uz pieredzēto

Pagājušā gada rudenī desmit studentu pārstāvji ieguva Latvijas Studentu apvienības (LSA) Zinātnes fonda līdzekļus, lai dotos uz starptautiskām zinātniskām konferencēm dažādās pasaules valstīs. Katram no viņiem tā bija vērtīgā pieredze gan zinātniskās darbības uzlabošanai, gan personīgajai izaugsmei. Lielākā daļa dalībnieku atzīst, ka dalība konferencē ļāva dziļāk izprast aktualitātes savā zinātnes lauciņā un iegūt kontaktus ar pētniekiem, kas līdzīgās jomās strādā citur pasaulē, attīstot plānus par kopīgu pētījumu veikšanu. Visiem dalībniekiem konferences bija lieliska iespēja attīstīt komunikācijas un tīklošanās prasmes. Vairāki studenti min arī to, ka izmantoja arī iespēju iepazīt apmeklēto valsti.

Aplūkosim, ko par pieredzēto saka katrs no LSA Zinātnes fonda stipendiātiem!

Liepājas Universitātes studente Kristīne Mackare decembra sākumā devās uz Prāgu, lai piedalītos konferencē “11th Multidisciplinary Academic Conference of Education, Teaching and Learning (MAC-ETL)”. Konferencē bija liela dažādība gan tēmās, gan dalībniekos, bet Kristīnes prezentācijas tēma bija “ Users’ preferences of e-material formatting parameters”. Viņa stāsta, ka atgriezeniskā saite no citiem konferences dalībniekiem ļāva saprast, ka viņas pētāmā joma ir aktuāla arī citiem un darbs norit pareizajā virzienā. Kristīne min, ka iegūtās atsauksmes būs lietderīgas arī promocijas darba uzlabošanā. Patīkama bija arī konferences bagātā kultūras programma, kas ļāva izrauties no ikdienas darba, pētniecības un studijām.

Elīna Miķelsone, Banku augstskolas doktorante, decembra sākumā devās uz konferenci “The 6th Global Conference on Business and Social Sciences 2017” Taizemē, Bangkokā. Konferencē viņa piedalījās ar prezentāciju “Bridging the Gap of Idea Management Systems Application and Organizational Effectiveness with Adaptive Structuration Theory’’. Konferencē tika aprobēts pētījums, kas vienlaikus ir Elīnas doktora darba teorētiskais ietvars, kas viņai deva pārliecību par virzības pareizību un ļaus ātrāk virzīties uz doktora darba empīriskā pētījuma uzsākšanu. Tika iegūti arī kontakti, kas var noderēt gan akadēmiskā, gan profesionālā darbībā. Tikasaņemti arī uzaicinājumi piedalīties konferencēs Taizemē, Indonēzijā un Dienvidāfrikas Republikā. Balstoties uz sesijā iegūtajām atsauksmēm un rekomendācijām, šobrīd uzsākts pētījums par ideju vadības sistēmu praktiskajiem aspektiem un to izmantojumu gadījumu analīzi.
Elīna stāsta, ka konference bija lieliska iespēja iegūt papildus pārliecību un motivāciju ambiciozākiem mērķiem, īpaši publikācijām augstāka ranga žurnālos. Uz to motivēja sesijas
moderatori, paužot viedokli, ka izveidotais raksts ir vērtīgs plašam lokam pētnieku un tam noteikti vajadzētu tiks publicētam Scopus datubāzē indeksētā žurnālā. Konference ļāva arī izprast, ka problēmas, ko zinātnieki risina vienā kontinentā var būt diametrāli pretējas ar problēmām, ko risina citviet pasaulē. Piemēram, spilgti atmiņā palicis pētījums, kas risināja problēmu par pārpildītām skolēnu klasēm Malaizijā. Šī pieredze vēlreiz apstiprināja, ka pētnieka prātam jābūt atvērtam jaunām perspektīvām, gan analītiski – kritiskam šo perspektīvu izpētē.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) doktorantūras studente Sabīne Upnere devās uz 29. starptautisko konferenci Vibroengineering Viļņā, Lietuvā, kur piedalījās ar darbu “Dynamic displacement estimation using data fusion”. Konferencē Sabīne saņēma vērtīgus ieteikumus doktorantūras pētījuma turpmākai virzībai, un tika pārrunātas iespējas par turpmāku sadarbību ar profesoru M. Ragulski no Kauņas Tehniskās Universitātes. Lai arī konference bija neliela, tajā varēja iegūt plašu informāciju par jaunākajām tendencēm nozarē un par metodēm, ko izmantot vibrāciju
detektēšanā.

Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūras studente Justīne Vīķe devās uz zinātnisko konferenci “5th Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism” Barselonā, Spānijā. Viņas darba tēma: “Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu ietekme uz zinātnes komercializācijas attīstību Latvijā”. Viens no vērtīgākajiem ieguvumiem bija paneļdiskusija “Publishing in Scientific Journals”, kurā noskaidrotais lieti noderēs turpmākajā darbā. Justīne stāsta, ka viena no interesantākajām prezentācijām bija “Doctoral students’ professional identity: psychosocial antecedents of those who work in practice”, kurā pētniece atklāja ļoti interesantu sakarību, ka doktoranti Lietuvā ieņem trīs lomas: studējošais, pētnieks un praktiķis, kur no visām trim lomām tieši kā praktiķi sevi asociē visvairāk doktorantu. Tā rezultātā doktoranti sevi neuztver kā zinātniskās institūcijas personālu un pēc doktorantūras studiju noslēguma neveido karjeru pētniecībā.

Latvijas Universitātes (LU) doktorante Virgīnija Vītola devās uz konferenci “7th International workshop on Photoluminescence in Rare Earths: Photonic Materials and Devices” Romā, Itālijā.
Virgīnijas prezentētais darbs bija “X-ray excited luminescence of SrAl2O4:Eu,Dy at low temperatures”. Konferencē viņai ir izveidojies kontakts ar zinātniekiem no Ungārijas un Krievijas, kas darbojas ilgi spīdošu materiālu jomā, ar kuriem, iespējams, izdosies uzrakstīt kopīgu publikāciju. Viens no spilgtākajiem iespaidiem Virgīnijai bija iespēja satikt savu “elku” – vienu no pazīstamākajiem luminiscences pētniekiem Pieter Dorenbos, kurš ir uzrakstījis vairāk nekā simts rakstu par šiem materiāliem.

Latvijas Mākslas akadēmijas studente Elīna Skujiņa piedalījās konferencē “Ostseegseschichte als ”popular history””, kas notika  Vācijā, Zankelmarkā. Viņas referāta tēma – “Latviešu blēžu romāns – pagātnes liecinieks”. Elīnai dalība konferencē deva iespēju iepazīt citu Eiropas valstu akadēmiskās pētniecības tēmas, metodes un šī brīža aktuālākos virzienus, kā arī
iepazīties ar pašiem pētniekiem personīgi.
Konferencē sadarbība izveidojās ar kolēģi no Latvijas – Annu Pūteli, Latvijas Mākslas akadēmijas doktoranti, kura piekrita piedalīties Elīnas organizētā konferencē ““No visa bēgu un pēc visa ilgojos” Hildai Vīkai 120”, kas notika pērnā gada novembrī.  Vērtīga bija iepazīšanās ar vācu pētnieku Ridigeru Heroldu kurš uz vācu valodu tulko latviešu literatūras darbus, tika pārrunātas sadarbības iespējas ar Vācijas izdevniecībām. Bija iepsēja arī iepazīties ar zinātniekiem arī no citām valstīm, un tika nodibināti kontakti, kas, studējot un darbojoties akadēmiskajā jomā, noteikti noderēs arī turpmāk.

RTU doktorants Stepans Škļariks devās uz konferenci “The 28th DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Sustainability” ar darbu “Industrially Usable Numerical Calculation-Based Method for Estimating Residual Stress Due to Laser Cladding Refurbishment”, par ko Stepans apbalvojumu “FESTO Prize for young researchers and Scientists”. Viens no svarīgākajiem ieguvumiem konferencē ir iepazīšanās ar profesoru Hong Seok Park no Ulsanas Universitātes Dienvidkorejā, ar kuru plānots apspriest sadarbības iespējas. Stepans min, ka uzzinājis arī par metodiku, ko varētu turpmāk izmantot savos darbos.

RTU doktorantūras studente Alisa Koroļova piedalījās konferencē “Vienna The Green Capital – SGEM Vienna Green 2017” Vīnē, Austrijā ar prezentāciju “The Impact of Land-Use on the Social and Ecological Systems un Courtyards of Large-Scale Housing Estates”, par kuru ieguva balvu “Best Speaker”. Alisa guva jaunas atziņas ilgtspējīgās un viedās pilsētplānošanas un dizaina jomā. Pēc konferences, kurā dibināti kontakti ar Nižnij Novgorodas Arhitektūras un un civilinženierijas universitātes pārstāvi, jau tiek plānota sadarbība. Iespējams, Alisa piedalīsies arī starpdisciplināru projektu īstenošanā kopā ar pētniekiem no dažādām valstīm.

Marta Laņģe, kas studē LU doktorantūrā, devās uz “IONS KOALA” jeb Conference on Optics, Atoms and Laser Applications, kas norisinājās Brisbenā, Austrālijā novembra beigās. Viņas prezentētais pētījums biofotonikas un medicīnas fizikas jomā bija “Remote regional anesthesia monitoring with photoplethysmography system”. Par darbu tika saņemts apbalvojums Peoples’ Choice Talk Prize. Marta konferences laikā iepazinās ar profesori no Sanpaulu, kas arī darbojas biofotonikas jomā ar pielietojumu stomatoloģijā un arī ādas veidojumu ārstēšanā, un cer, ka izdosies rast iespēju viņu uzaicināt uz kādu no konferencēm Rīgā, kā arī parādīt pētījumus, ko veic laboratorijā un klīnikā. Iegūti arī kontakti ar jaunajiem profesionāļiem no Eiropas optikas un fotonikas laboratorijām.
Konferences organizatori ļoti veiksmīgi bija sagatavojuši konferences norisi, parūpējušies par lielisku akadēmisko pievienoto vērtību, kā arī par sociālajiem vakariem, atpūtas dienu uz salas, interesantām kafijas pauzēm. Interesants bija arī vakars, kurā nozares spaciālisti dalījās pieredzē un stāstos par savu profesionālās un akadēmiskās karjeras veidošanu, kā arī iespējām savienot zinātnie ar pārējo dzīvi. Kopumā ļoti pozitīvi iespaidi.

RTU doktorante Laura Dembovska bija pēdējā no Zinātnes fonda stipendiātiem, kura devās uz konferenci – ICACCMT 2017: 19th International Conference on Advanced Ceramics, Composites, Materials and Technologies, kas norisinājās Maiami, ASV. Tajā zinātnieki no visas pasaules prezentēja pētījumus par inovatīviem būvmateriāliem un par pētīniecības metodoloģiju dažādās inženierzinātnu disciplīnās. Lauras darba, kas izstrādāts materiālu zinātnes jomā, tēma bija “Comparison of Different Activators Impact on the Alkali-Activated Aluminium-Silicate Composites”. Vērtīga bija iespēja iepazīties ar konferences dalībniekiem – zinātniekiem no dažādām pasaules valstīm. Laura arī cer, ka ar kādu no iegūtajiem paziņām kopīgi uzrakstīs zinātnisko rakstu.

 

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content