Latvijas studentu apvienība

Meklējam projektu vadītājus

Latvijas Studentu apvienība meklē galvenos organizatorus trīs ikgadējiem projektiem – Studentu Līderu forumam, semināram “Kam Rūp Students?” un reflektantu informatīvajai kampaņai “Augstskolu Anatomija”. Pieteikšanās līdz 17. marta plkst. 20.00.

Studentu Līderu forums ir tradicionāls LSA rīkots forums, kas pirmo reizi tika īstenots 2002. gadā un kura mērķis ir vienot Latvijas studējošos, pilnveidot studentu līderību, stiprināt demokrātijas principus Studējošo pašpārvaldēs, radīt dalībniekos atbildību un uzlabot to zināšanas par augstāko izglītību politiskajā kontekstā.

Seminārs Kam Rūp Students? ir trīs dienu motivācijas un iedvesmas seminārs, kas ik gadu rudenī vienkopus pulcē jaunos un atraktīvos studentu pašpārvalžu aktīvistus, lai pilnveidotu viņu zināšanas par studējošo pašpārvaldēm un LSA kā institūcijām, kas pārstāv studentus, izspēlējot dažādas simulācijas un piedāvājot izglītojošas lekcijas.

Reflektantu informatīvā kampaņa (RIK) “Augstskolu anatomija” ir tradicionāls LSA konsultatīvs projekts jauniešiem, kuri plāno uzsākt vai turpināt savas studiju gaitas. Laikā, kad vidusskolēnu satraukumu par centralizēto eksāmenu rezultātiem nomaina jauno studentu uzņemšanas kņada Latvijas augstskolās, informatīvā kampaņa ir topošo studentu iespēja iegūt objektīvu informāciju par studiju iespējām un ar studiju dzīvi saistītajiem jautājumiem no pašu studentu puses. Kampaņas misija ir sniegt augstskolu reflektantiem informatīvu palīdzību un draudzīgus padomus jautājumos, uz kuriem augstskolu reklāmas aktivitātes informāciju nesniedz, vai ir maldinošas.

Projektu galveno vadītāju pienākumi:

  • Projekta īstenošanas plāna izveide un realizācija atbilstoši termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām.
  • Projekta plānošana, atbalstītāju piesaiste un to atbildīga pielietošana.
  • Organizatorisko un cilvēkresursu vadības jautājumu risināšana.
  • Cieša sadarbība un informācijas par projekta progresu sniegšana LSA Valdei.

Ja uzskati sevi par pietiekami atbildīgu un spēcīgu organizatoru, kurš aiz sevis ir spējīgs vest komandu – piesakies vadīt projektu! Dalība iepriekšējo gadu seminārā, forumā un kampaņā un pieredze tā, vai citu projektu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību, izskatot pieteikumus.

Pieteikties uz projektu vadītāju amatiem var līdz 17. marta plkst. 20.00. Kandidātiem elektroniski uz lsa@lsa.lv jāiesūta pieteikums, ietverot tajā CV, motivācijas vēstuli ar atbilstošā projekta vīziju brīvā formā, kas sevī ietver projektā izvirzītos mērķus un sasniedzamos rezultātus.

Ar visiem projektu vadītājiem tiek slēgti brīvprātīgā darba līgumi.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content