Latvijas studentu apvienība

Ministru kabinets apstiprinājis rīkojumus par studiju un studējošo kredītu dzēšanu

Ministru kabineta sēdē, kas notika 8. augustā, tika apstiprināts rīkojums projektiem “Par studiju kredītu dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2017. gadā” un “Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2017. gadā”. Tie satur profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, kuriem no valsts budžeta līdzekļiem uzsāks dzēst studiju un studējošā kredītu.  2017. gada budžetā šim mērķim kopumā paredzēti 2 398 212 eiro, kas ļauj uzsākt kredīta dzēšanu 406 studiju kredīta un 200 studējošā kredīta ņēmējiem.

Pamatojoties uz apstiprināto rīkojumu, šogad valsts garantēto studiju un studējošo kredītu dzēšanu varēs uzsākt 198 izglītības jomā strādājošajiem, 23 valsts augstākās izglītības iestāžu un zinātnisko institūtu speciālistiem, 50 sociālajiem darbiniekiem, 17 kultūras jomā un 38 veselības aprūpē strādājošajiem, 165 valsts pārvaldē nodarbinātajiem, kā arī 15 speciālistiem, kuri pēc ārvalstīs iegūtas augstākās akadēmiskās vai augstākās profesionālās izglītības uzsākuši darbu Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgās profesijās.

Sarakstu ar šo speciālistu skaitu katru gadu sagatavo Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām. Sagatavojot priekšlikumus, ministrijas ņem vērā pašvaldību priekšlikumus par pašvaldību institūcijās strādājošiem speciālistiem un nodrošinājumu ar speciālistiem katrā profesijā, kā arī izvērtē profesiju nozīmīgumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Nozaru ministrijām ir deleģēts pienākums izvērtēt un izlemt, kuri no attiecīgās jomas speciālistiem būtu iekļaujami profesiju sarakstā.

Kredīta dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem ir viens no mehānismiem, lai stimulētu topošos speciālistus izvēlēties sabiedrības interesēm atbilstošas studiju jomas un  profesionālās darbības īstenošanas vietu. Tā, veselības jomā studiju kredīts turpmāk primāri tiks dzēsts speciālistiem, kuru darbavietas atrodas reģionos ārpus Rīgas un Rīgas reģiona. Tas ir būtisks motivējošs faktors, lai veicinātu jauno ārstniecības speciālistu piesaisti darbam reģionos.

Profesiju saraksts un speciālistu skaits, kuriem var dzēst valsts galvoto studiju un studējošo kredītu, ik gadu var mainīties, tāpēc LSA aktīvi seko līdz šī jautājuma izskatīšanai un pieņemšanai. Šobrīd uz kredītu dzēšanu var pretendēt tikai tie, kuru profesijas ir pārstāvētas apstiprinātajā MK rīkojuma sarakstā, kā rezultātā var rasties gadījumi, kad kredīta ņēmējs saņem atteikumu. Šādos gadījumos LSA aicina atkārtoti pieteikties kredīta dzēšanai citu gadu. Papildu informācija par pieteikšanos studiju un studējošā kredīta dzēšanai no valsts budžeta.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content