Latvijas studentu apvienība

Ministru kabinets devis zaļo gaismu izmaiņām studentu kreditēšanas sistēmā

Šodien Ministru kabinets konceptuāli atbalstījis jaunas studiju un studējošā kreditēšanas sistēmas ieviešanu Latvijā. Viens no izmaiņu iniciatoriem un jaunās sistēmas izstrādātājiem ir arī Latvijas Studentu apvienība (LSA). Jaunā kreditēšanas sistēma būs studējošajiem draudzīga un sniegs nepieciešamo atbalstu. No nākamā gada aprīļa kredīti būs pieejami lielākai daļai studētgribētāju, tiks atcelta prasība pēc otrā galvotāja, kā arī vienkāršots un paātrināts kredīta saņemšanas process.

Esošā sistēma ir novecojusi

Šobrīd studiju un studējošā kredīta saņēmēju skaits katru gadu sarūk – būtiskas izmaiņas pašreizējā modelī nav veiktas vairāk kā 15 gadus, prasības ir augstas, kredīta saņemšana ir administratīvi sarežģīta un apgrūtinoša. Kredītam nodrošināts 90% valsts galvojums, un studējošajam jāmeklē vēl viens galvotājs – privātpersona vai pašvaldība. LSA šogad veiktā studējošo aptauja norāda, ka no studējošajiem, kuri pieteicās kredīta saņemšanai, tā atteikta katram septītajam, un lielākajā daļā gadījumu atteikums saistīts tieši ar galvotāja neatbilstību bankas izvirzītajām prasībām. Šķēršļus rada arī ilgā kredīta izsniegšanas procedūra – bieži vien to iespējams iegūt tikai tad, kad studiju semestris ir sācies, tāpēc nepieciešams meklēt papildu līdzekļus pirmā studiju semestra maksas segšanai. Daļa studējošo, apzinoties, ka nespēs atbilst prasībām, nemaz nepiesakās šī atbalsta veida saņemšanai.

LSA norāda, ka, neieviešot izmaiņas, studējošie, kuriem nepieciešams kredīts, 2020. gada aprīlī paliktu bez jebkāda atbalsta mehānisma, taču izmaiņu ieviešana to novērsīs. Ir skaidrs, ka, saglabājot šībrīža sistēmu, bankas izsolēs par valsts galvoto kredītu apkalpošanu nepiedalīsies. Vienīgais risinājums studentam būtu pieteikšanās komerckredītam, kas ir daudz neizdevīgāks, turklāt tā procentu maksa būtu jāsedz jau studēšanas laikā. Daudzi studējošie šādu kredītu nevarētu iegūt vispār.

No nākamā gada kredīti būs pieejamāki un vienkāršāk iegūstami

Jaunais studiju un studējošā kreditēšanas modelis nodrošinās virkni uzlabojumu. Galvenais ieguvums studentiem būs atvieglota kredīta iegūšana – nebūs vajadzīgs papildu galvotājs, jo valsts kredītu galvos 100 % apmērā. Tāpat tiks vienkāršota pieteikšanās kārtība un nodrošināta ātrāka kredīta saņemšana, jo procesu būs iespējams veikt elektroniski. Tiks saglabāti pašreizējās sistēmas studentiem draudzīgie nosacījumi kredītu saņemšanai un atmaksai – valsts turpinās noteikt kredīta procenta likmju griestus bankām un subsidēt studiju kredītu kredītprocentu maksājumus studiju laikā un vēl gadu pēc absolvēšanas.

Vēl viens ieguvums studentiem būs iespēja pirmā studiju gada laikā mainīt studiju programmu, attiecīgi mainot kredīta summu, ja tas būs nepieciešams. Kredīta atmaksa nebūs jāuzsāk arī tad, ja pēc vienas studiju programmas absolvēšanas uzsāktas studijas nākamajā studiju līmenī, kuras apmaksāšanai arī tiek piešķirts kredīts, piemēram, pēc bakalaura grāda iegūšanas sākot studēt maģistrantūrā. Abos gadījumos kredīts būs jāsāk atmaksāt gadu pēc pēdējās secīgās programmas absolvēšanas. Studiju kredītam tiks atcelti apmēra ierobežojumi, ļaujot studentam izvēlēties jebkuru studiju programmu, neatkarīgi no tās izmaksām. Kredītus izsniegs vairākas bankas, nevis tikai viena, kā šobrīd. Tāpat bērna piedzimšanas gadījumā 30% neatmaksātās studējošā kredīta summas tagad dzēsīs abiem vecākiem, nevis tikai vienam kā līdz šim. Kredīta piedziņai nemaksāšanas gadījumā tiks ieviesta bezstrīdus kārtība, kas mazinās administratīvās izmaksas, tomēr var būt nelabvēlīgāka nemaksātājiem, tāpēc LSA aicina studētgribētājus atbildīgi izvērtēt savas iespējas atmaksāt aizdevumu.

Jau izsniegtos kredītus izmaiņas neskars

Studējošajiem, kuri kredītu jau paņēmuši vai to darīs līdz 2020. gada 1. aprīlim, nosacījumi nemainās, tomēr jāņem vērā, ka tuvākos trīs gadus nav paredzēta kredīta dzēšana konkrētās profesijās valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem. Tas saistīts ar to, ka vismaz turpmākos 10 gadus būs nepieciešams paralēli uzturēt divas kreditēšanas sistēmas – šībrīža un jauno –, un dzēšanai nepieciešamais papildu finansējums Izglītības un zinātnes ministrijai nav piešķirts. LSA pozitīvi vērtē to, ka šajā laikā plānots izveidot jaunu atbalsta mehānismu, kas būs caurspīdīgāks, prognozējamāks, sabiedrības interesēm un tautsaimniecības vajadzībām atbilstošāks.

Izmaiņas ir būtisks solis izglītības pieejamības virzienā

“Arvien biežāk publiskajā telpā izskan apgalvojums, ka Latvijas augstākās izglītības sistēmai jāvirzās uz izcilību, taču visu laiku otrajā plānā atstāta tās pieejamība. Ļaujot studēt arī tiem valsts iedzīvotājiem, kuri šobrīd to nevar atļauties, virzāmies uz izglītotāku sabiedrību un augsti kvalificētu darbaspēku, kas spēs pielāgoties nākotnes darba tirgus izaicinājumiem. Šodienas lēmums iezīmē pozitīvu pārmaiņu virzienu, akcentējot, ka pieejama un kvalitatīva izglītība ir Latvijas sabiedrības kopējais labums, tomēr jāturpina strādāt arī pie citiem pieejamību veicinošiem mehānismiem, piemēram, stipendiju apmēra pieauguma,” saka LSA prezidente Justīne Širina.

Kreditēšanas sistēmas izmaiņas, kas padarīs to pieejamāku visiem studējošajiem, ļaus studēt lielākai daļai Latvijas iedzīvotāju. Jauniešiem, kas pakļauti nelabvēlīgiem sociālekonomiskajiem apstākļiem, augstākās izglītības iegūšana ir drošākā iespēja iekļūt vidusslānī, tāpēc kredīts ir ieguldījums nākotnē, kas atmaksājas.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content