Latvijas studentu apvienība

MK apstiprinājis rīkojumu par studiju un studējošā kredīta dzēšanas no valsts budžeta līdzekļiem uzsākšanu 2016.gadā

Šī gada 13. septembrī notikušajā Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts rīkojums projektiem “Par studiju kredītu dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2016. gadā” un “Par studējoši kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2016. gadā.”

Pamatojoties uz apstiprināto rīkojumu, šogad valsts garantēto studiju un studējošo kredītu dzēšanu varēs uzsākt 134 izglītības jomā strādājošajiem, 57 augstāko mācību iestāžu un zinātnisko institūtu speciālistiem, 55 sociālajiem darbiniekiem, 30 kultūras jomā un 63 veselības aprūpē strādājošajiem, 246 valsts pārvaldē nodarbinātajiem, kā arī 21 speciālistam, kurš pēc ārvalstīs iegūtas augstākās akadēmiskās vai augstākās profesionālās izglītības uzsācis darbu Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgās profesijās.

Sarakstu ar šo speciālistu skaitu katru gadu sagatavo Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām. Sagatavojot priekšlikumus, ministrijas ņem vērā pašvaldību priekšlikumus par pašvaldību institūcijās strādājošiem speciālistiem un nodrošinājumu ar speciālistiem katrā profesijā, kā arī izvērtē profesiju nozīmīgumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Nozaru ministrijām ir deleģēts pienākums izvērtēt un izlemt, kuri no attiecīgās jomas speciālistiem būtu iekļaujami profesiju sarakstā.

Kredīta dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem ir viens no mehānismiem, lai stimulētu valstij nozīmīgu jomu profesiju pārstāvjus izvēlēties sabiedrības interesēm atbilstošu profesionālo darbību. Tā ir arī viena no iespējām mudināt jaunos speciālistus strādāt savā profesijā, kā arī novērst speciālistu aizplūšanu no mazāk apmaksātajiem amatiem.

Profesiju saraksts un speciālistu skaits, kuriem var dzēst valsts galvoto studiju un studējošo kredītu, ik gadu var mainīties, tāpēc LSA aktīvi seko līdz šī jautājuma izskatīšanai un pieņemšanai. Šobrīd uz kredītu dzēšanu var pretendēt tikai tie, kuru profesijas ir pārstāvētas apstiprinātajā MK rīkojuma sarakstā, kā rezultātā var rasties gadījumi, kad kredīta ņēmējs saņem atteikumu. Šādos gadījumos LSA aicina atkārtoti pieteikties uz kredīta dzēšanas nepieciešamību citu gadu.

Papildu informācija par pieteikšanos studiju un studējošā kredīta dzēšanai no valsts budžeta.

Ar Ministru kabineta sēdē apstiprinātajiem projektiem var iepazīties MK mājaslapā:
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388468&mode=mk&date=2016-09-13
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388469&mode=mk&date=2016-09-13

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content