Latvijas studentu apvienība

Nākamā LSA Domes sēde – 4.martā

Izsludināta nākošā LSA Domes sēdē, kas norisināsies šī gada 4. martā Biznesa augstskolā “Turība” (Graudu ielā 68, Rīgā). Domes sēdes galvenie darba kārtības punkti būs saitīti ar dokumentu apstiprināšanu, kas tiks virzīti uz LSA Kongresu. Kā ierasts, Domes sēdes sākums plkst. 11.00 (registrācija no plkst. 10.30)

Šī būs pēdējā Domes sēde pirms gaidāmā LSA Kongresa, kas norisināsies 25. martā Rīgas Stradiņa universitātē.

Domes sēdes darba kartība:

 1. Domes sēdes atklāšana;
 2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana;
 3. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes;
 4. Finanšu pārskats;
 5. LSA 2017./2018. gada budžeta projekts;
 6. Grozījumu LSA Statūtos projekts;
 7. Nostājas “Par attiecināmajām izmaksām par augstāko izglītību” apstiprināšana;
 8. Nolikums „Par Latvijas Studentu apvienības Studentu – ekspertu tīkla darbību un pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem”;
 9. Pozīcija “Par turpmāku kvalitātes novērtēšanu un finansēšanu Latvijā”;
 10. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes;
 11. LSA paldies aktīvistiem.

LSA Domes sēdes ir atvērtas un tās var apmeklēt jebkurš interesents. Sēžu laikā ir iespēja izteikt savu viedokli, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus. Sēdes video tiešraide tiks nodrošināta arī internetā, kuras saite tiks publicēta LSA sociālo tīklu kontos sēdes dienā.

LSA Dome ir lēmējinstitūcija, kurā pulcējas studējošo pašpārvalžu deleģētie pārstāvji – Domnieki. Domes sēdēs tiek pausts viedoklis par aktualitātēm augstākajā izglītībā, diskutēts par izmaiņām normatīvajos aktos, lemts par LSA pozīcijām jautājumos, kas skar studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā, kā arī pārskatīts LSA Valdes locekļu izdarītais un aktualitātes augstskolu studējošo pašpārvalžu darbībā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content