Latvijas studentu apvienība

Nākamā LSA Domes sēde norisināsies 17. jūnijā

Latvijas Studentu apvienība (LSA) izsludina nākamo Domes sēdi, kas norisināsies 17. jūnijā plkst. 15.00 (reģistrācija no 14.00). Sēde notiks Rīgas Celtniecības koledžā (Gaiziņa ielā 3, RĪgā).

Joprojām tiek meklēts LSA Sociālā virziena vadītājs, tādēļ viens no Domes sēdes darba kārtības punktiem būs attiecīgā Valdes locekļa vēlēšanas. Lai kandidētu uz LSA Valdes locekļa vietu, pretendentam jāsaņem vismaz viena LSA biedra – augstskolas studējošo pašpārvaldes – rakstisks izvirzījums un to jāiesniedz LSA Prezidentei M. Belovai papīra formā līdz Domes sēdes sākumam. Ja, vēlēšanām sākoties, deleģējums nav saņemts, pretendents nevar piedalīties vēlēšanās.

Kandidātiem līdz 13. jūnija plkst. 17:00 jāiesniedz šādi dokumenti:
• LSA biedra lēmums par izvirzīšanu attiecīgajam amatam;
• Amata kandidāta Curriculum Vitae (CV);
• Amata kandidāta motivācijas vēstule ar ietvertu vīziju par LSA Sociālā virziena (amata) darbību;
• Citi dokumenti pēc amata kandidātu ieskata.

Dokumenti iesniedzami klātienē LSA birojā Mārstaļu iela 2/4 (ieeja no Vecpilsētas ielas) vai sūtot pa pastu (Latvijas Studentu apvienībai, Mārstaļu iela 2/4, Rīga, LV – 1050) ar pasta zīmogu līdz pēdējam pieteikšanās datumam, vai jānosūta tos elektroniski uz e-pastu lsa@lsa.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Papildus šie dokumenti jāiesniedz arī elektroniski sūtot uz e-pastu lsa@lsa.lv.

Pirms kandidatūras pieteikšanas, lūgums rūpīgi iepazīties ar Sociāla virziena vadītāja amata aprakstu.

Domes sēdes darba kārtība:
1. Domes sēdes atklāšana;
2. Domes sēdes atklāšanas uzrunas;
3. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana;
4. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes;
5. Finanšu pārskats;
6. LSA Vadlīniju 2016.-2020. gadam Ieviešanas stratēģijas apstiprināšana;
7. LSA 2016. /2017. gada plāna izskatīšana un pieņemšana zināšanai;
8. Iekšējās komunikācijas stratēģijas pieņemšana zināšanai;
9. Vēlēšanu komisijas ievēlēšana;
10. LSA Sociālā virziena vadītāja (Valdes locekļa) vēlēšanas;
11. Balsošana par LSA Sociālā virziena vadītāja (Valdes locekļa) amata kandidātiem;
12. Vēlēšanu rezultātu paziņošana;
13. Nolikuma “Latvijas Studentu apvienības pārstāvju deleģēšanas kārtība starptautiskai pārstāvniecībai “ apstiprināšana;
14. Nostājas par valsts vienotā juristu kvalifikācijas eksāmena ieviešanu apstiprināšana;
15. Nostājas par mākslas doktora grāda ieviešanu apstiprināšana;
16. 2016./2017. gada Revīzijas komisijas 1. starpziņojums;
17. Atskats uz Eiropas Studentu apvienības 70. Biedru sapulci;
18. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes.

LSA Domes sēdes ir atvērtas un tās var apmeklēt jebkurš interesents. Sēžu laikā ir iespēja izteikt savu viedokli, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus. Sēdes video tiešraide tiks nodrošināta arī internetā, kuras saite tiks publicēta LSA sociālo tīklu kontos sēdes dienā.

Jautājumu gadījumā sazināties ar LSA Prezidenti Mairu Belovu (maira.belova@lsa.lv).

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content