Latvijas studentu apvienība

No šī gada 1. septembra mainīsies stipendiju piešķiršanas kārtība augstskolās

Šodien, 26. janvārī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumiem Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām”, kas paredz konkretizēt stipendiju piešķiršanas konkursa kārtību.

Jaunās kārtības mērķis ir nodrošināt, ka stipendijas tiek sadalītas pa studiju programmas akadēmiskajiem gadiem proporcionāli studējošo skaitam katrā akadēmiskajā gadā, kuri studē valsts finansētajās studiju vietās, vai arī citā veidā, saskaņā ar augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas nolikumu.

Vienreizējās stipendijas apmērs ir palielināts – no vienas uz divām minimālajām stipendijām (bakalaura un maģistra studiju programmās no 99,60 līdz 199,20 eiro), bet kopējais stipendiju fonda katls paliek nemainīgā lielumā. Latvijas Studentu apvienība (LSA) aicina Izglītības un zinātnes ministriju 2016. gadā pievērst uzmanību valsts budžeta stipendiju fonda kopējam katlam, kas ar šiem noteikumiem netiek palielināts. Šobrīd valsts budžeta stipendiju fonds un pats stipendiju apmērs studējošajiem ir nepietiekamā lielumā, un, lai veicinātu studējošo sekmes, zinātnisko pētniecību, kā arī augstākās izglītības pieejamību, nodrošinot, ka studējošie savu uzmanību un laiku var pilnvērtīgi veltīt kvalitatīvam studiju procesam, ir nepieciešams palielināt kopējo stipendiju fondu, rodot iespēju palielināt summu, kas tiek atvēlēta studējošo stipendijām, nemazinot studējošo skaitu, kuriem ir iespēja šīs stipendijas saņemt.

Grozījumi paredz arī to, ka vienreizējo un paaugstināto stipendiju piešķir saskaņā ar augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas nolikumā noteiktajiem kritērijiem un šo stipendiju mērķis ir veicināt studējošo sekmes, zinātnisko pētniecību, izaugsmi un līdzdalību augstākās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, kā arī augstākās izglītības pieejamību. Līdz šim nebija atrunāts pēc kādiem kritērijiem tiek piešķirtas vienreizējās un paaugstinātās stipendijas, tādēļ nereti studējošajiem radās neizpratne par to.

Šo grozījumu nepieciešamības iniciēšanā un iztrādē no pašiem pirmsākumiem aktīvi ir iesaistījusies LSA. Valsts kontrole 2013. gadā norādīja, ka Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumiem Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām” neatbilstošu Stipendiju piešķiršanas nolikumu, tajā nosakot, ka RSU aprēķināto kopējo stipendiju skaitu proporcionāli sadala pa studiju programmām un studiju gadiem. Šādā pašā veidā arī citas augstākās izglītības iestādes piešķīra valsts budžeta stipendijas. Valsts kontrole uzskatīja, ka tādējādi stipendiju piešķiršana neesot godīga, jo ikmēneša stipendijas nesaņemot studenti ar augstāku vidējo vērtējumu. Lai pasargātu augstākās izglītības iestāžu studējošos no nepamatotas stipendiju sadales saskaņā ar Valsts kontroles ieteikumiem, kur nepieciešams vērtēt visus studentus kopā neskatoties no studiju jomas un līmeņa (piemēram, 1. studiju gada medicīnas studiju programmas students nekonkurē ar 3. studiju gada jurisprudences studiju programmas studentu), bija nepieciešams veikt grozījumus Ministra kabineta noteikumos par stipendijām, par kuriem iestājās LSA, sadarbojoties ar Rektoru padomi.

LSA kopā ar Studējošo pašpārvaldēm plāno strādāt pie augstākās izglītības iestāžu stipendiju piešķiršanas nolikumiem, lai tajos būtu skaidri saprotami stipendiju piešķiršanas kritēriji, kā arī uzsākt skaidrojušu kampaņu studējošajiem, informējot par jaunajām izmaiņām valsts budžeta stipendiju sadalē, kas stāsies spēkā, sākot ar š.g. 1. septembri.

Ar MK noteikumu grozījumu projektu par stipendiju noteikumiem var iepazīties: šeit

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content