Latvijas studentu apvienība

No šī semestra sociālā stipendija “Studētgods” pieejama visos kursos studējošajiem

Otrdien, 5. septembrī, Ministru kabinets pieņēma noteikumu grozījumus, kas paredz, ka tiek paplašināts sociālās stipendijas “Studētgods” saņēmēju loks un paaugstināts stipendijas apmērs –  2023./2024. akadēmiskajā gadā ikviens koledžas un bakalaura studiju līmenī studējošajais (pirms tam – tikai I un II kursā studējošie) atbilstoši kritērijiem var pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”. Stipendijas apmērs ir 175 EUR/mēnesī (iepriekš – 160 eur/mēnesī), 10 mēnešus gadā.

Sociālo stipendiju “Studētgods” pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” var saņemt ikviens koledžas un bakalaura studiju līmenī studējošais, kurš atbilst kādam no šiem kritērijiem: 

 • ir no daudzbērnu ģimenes;
 • ir ar I vai II grupas invaliditāti;
 • ir bārenis vai bez vecāku apgādības palikušais;

un atbilst visiem šiem kritērijiem: 

 • ir līdz 25 gadus vecs (ieskaitot);
 • nav uzturlīdzekļu parādu;
 • centralizēto eksāmenu rezultāti matemātikā nav zemāki par 30 %, latviešu valodā – par 40 %;
 • mācību priekšmetu vidējā atzīme vidējās izglītības dokumentā nav zemāka par 6 ballēm;
 • iepriekš nav ieguvis augstāko izglītību (izņemot  īsā cikla profesionālo augstāko izglītību);
 • studē Latvijas valsts dibinātajā augstākās izglītības iestādē;
 • studē budžeta vai maksas studiju vietā;
 • studē pilna laika klātienē;
 • augstākās izglītības iestādē ir sekmīgs, bez akadēmiskajiem parādiem;
 • vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī nav zemāka par 6 ballēm;
 • nav konstatēti augstākās izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos norādītie pārkāpumi;
 • neatrodas studiju pārtraukumā.

Sociālās stipendijas “Studētgods” apmērs ir 175 EUR/mēnesī, kuru augstākās izglītības iestāde izmaksā reizi mēnesī, 10 mēnešus gadā, pārskaitot to uz studējošā pieteikumā norādīto kontu. Stipendiju piešķir studijām vienā augstākās izglītības iestādē un vienā studiju programmā.

Iesniedz pieteikumu rudens semestrim Latvija.lv pakalpojumā “Studētgods” līdz 20. septembrim!

LSA izsaka pateicību Izglītības un zinātnes ministrijai par sociālās stipendijas saņēmēja loka paplašināšanu un stipendijas apmēra palielināšanu! 

Jautājumu gadījumā sazinies ar LSA Sociālā virziena vadītāju Līvu Vaivadi (liva.vaivade@lsa.lv) vai raksti uz lsa@lsa.lv.

Vairāk informācijas par to vai atbilsti kritērijiem un kā pieteikties stipendijai meklē Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā:  https://www.izm.gov.lv/lv/studetgods

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content