Latvijas studentu apvienība

NOM 84 – Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reize

Aprīlī Latvijas Studentu apvienība (LSA) uzņēma 84. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizi (NOM).

NOM ir lielākais Eiropas Studentu apvienības (ESU) tīkls, kas iekļauj studējošo pārstāvjus no Dānijas, Islandes, Somijas, Fēru salām, Zviedrijas, Norvēģijas, Grenlandes, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Šo studentu apvienību tīklā kopumā pārstāv ap 1 miljonu studējošo. Projekts ilga 4 dienas –  3 semināru dienas un 4. tiek organizēta NOM biedru sapulce.

NOM tikšanās notiek 2 reizes gadā, kuras uzņem rotācijas gaitā NOM dalībvalstu Nacionālās Studentu apvienības. Par projekta tematu, potenciālo laiku un citus svarīgākos lēmumus pieņem troika, kas ir 3 studentu apvienības – iepriekšējā NOM uzņēmēji (Lietuva), šī NOM organizētāji (Latvija) un nākamās tikšanās uzņemošā apvienība (Dānija). 

NOM tikšanās reizes temats ir “Darba un privātās dzīves līdzsvars studējošo pārstāvniecībā”. Projekta laikā tiks veidotas darba grupas un lekcijas no ekspertiem, debates, starpkultūru vakars un citas aktivitātes, lai dalībnieki spētu iedziļināties izvirzītajā tematā un nonākt pie praktiski pielietojamiem un vērtīgiem secinājumiem darba un privātās dzīves līdzsvara kontekstā.


Nostāja par Ziemeļvalstu sadarbības programmu izglītības, pētniecības un valodas jomā

Apstiprināta 84. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizē, 28.04.2024.

Mēs, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nacionālo studentu apvienības, uzskatām, ka izglītība ir uzskatāma par cilvēku pamattiesību. Augstākajai izglītībai ir jābūt bezmaksas un pieejamai visiem.

Mēs uzskatām, ka laika posmā no 2025. gada līdz 2030. gadam Ziemeļvalstu Ministru padomei būtu jāpievēršas šādiem jautājumiem izglītības, pētniecības un valodas jomās:

  • Investēšana izglītībā
  • Studējošo labklājība
  • Studējošo iesaiste augstākajā izglītībā
  • Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība
  • Students at riskatbalsta programmu izveide

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content