Latvijas studentu apvienība

Norisinājies 33. Eiropas Studentu konvents

“Pieejamība nav tad, kad durvis tiek atvērtas, lai dažus ielaistu iekšā, bet gan tad, kad durvis netiek vērtas ciet”- tā savā runā atzina Īrijas Studentu apvienības (USI) prezidente Annija Hoeja (Annie Hoey), atklājot 33. Eiropas Studentu konventu (ESC33) Īrijā, Golvejā. ESC33  galvenā tēma bija augstākās izglītības pieejamība, universitāšu un studējošo pārstāvniecības loma izglītības pieejamības šķēršļu mazināšanā. ESC33 notika no 5. līdz 8. martam.

Latvijas Studentu apvienības (LSA) ikdienā augstākās izglītības pieejamības jautājums tiek saistīts ar cilvēkiem, kuru invaliditāte vai veselības stāvoklis ir vai nu vizuāli redzams, vai saprotams plašākai sabiedrības daļai, kā, piemēram, studenti ratiņkrēslos, cilvēki ar maņu un kustību traucējumiem. ESC33 šī problēma tika skatīta plašāk, paneļdiskusijā aicinot gan studentus, kurus saskaras ar infrastruktūras pielāgošanas traucējumiem, gan studentus, kuri sirgst ar disleksiju. Paneļdiskusijas laikā tika akcentēta uzmanība uz to, ka mentālā veselība ir maz izprasta augstāko izglītības iestāžu (AII) akadēmiskā un administratīvā personāla vidū, un, piemēram, studenti ar depresiju nevar rēķināties ar atbalstu mācībās vai plašāku situācijas izpratni. Viena no nepieciešamajām darbībām, kuru būtu jāveicina LSA, ir akadēmiskā personāla izaugsmes veicināšana, kam vajadzētu kļūt par vienu no galvenajām AII prioritātēm- ne tikai pielāgot studiju telpas un infrastruktūru, bet arī atbilstoši sagatavot personāla pārstāvjus: sniegt palīdzību potenciālajiem un esošajiem studentiem, kuriem tā ir nepieciešama.

Pieejamības jautājums neskar tikai izglītības nozari. Īrijas studenti ar īpašām vajadzībām ir izveidojuši savu organizāciju, kas, sadarbojoties ar nacionālo studentu apvienību, pārstāv studentus gan ar invaliditāti, gan ar citiem veselības traucējumiem. Viņi atzina, ka ar līdzīgām problēmām vēl lielākā apjomā nākas saskarties darba tirgū- sagaidāmās kvalifikācijas un prasmes darba devēju vidū pieaug aizvien vairāk, tādēļ absolventiem nākas rēķināties ar īpašām atbalsta programmām, kas dod papildus ieguvumus uzņēmumam, kas pieņem darbā darbinieku ar kādu specifisku sociālu statusu.

Plašāk tika skatīta arī studentu pārstāvniecības pieejamība AII, kas bija temats arī Baltijas valstu nacionālo studentu apvienības tikšanās reizē (Baltic Organizational Meeting “BOM”). Būtiskākie secinājumi: 1) lai pārstāvētu kādu konkrētu studentu grupu, nav obligāti nepieciešama kāda šīs grupas locekļa aktīva dalība studentu interešu pārstāvniecībā, bet gan nepieciešama regulāra informācijas aprite un atgriezeniskā saite; 2) mēģinot uzrunāt visus studentus, visbiežāk studentu pašpārvaldes izmanto saziņas veidus, kas uzrunā tikai tās studentu grupas, kas visvairāk līdzīgas viņiem pašiem; 3) datu ievākšana par studentiem ar īpašām vajadzībām nav viennozīmīga un nereti tiek strikti regulēta ar datu aizsardzības likumiem, tādēļ studentu pārstāvjiem jāiegulda papildus resursi informācijas ieguvē, jo iegūtajiem rezultātiem ir liela nozīme ilgtermiņā.

ESC 33 noslēguma diena (8. marts) pasaulē plašāk zināma kā Starptautiskā sieviešu diena, tādēļ neizpalika diskusijas arī par dzimumu vienlīdzību un sieviešu lomu sabiedrībā. Tika diskutēts arī par daudznozīmīgi vērtētajiem sieviešu reproduktīvo tiesību ierobežojumiem Īrijā un studentu apvienību lomu šo ierobežojumu atcelšanā. Daudzas apvienības, kas ir Eiropas Studentu apvienības (ESU) biedri, saredz studentus kā nozīmīgu pilsoniskās sabiedrības daļu, tādēļ nereti risina jautājumus, kas saistās ne tikai ar izglītību, bet gan ar sabiedrību kopumā.

Notika arī atsevišķas darba grupas par dokumentiem, kas tiks skatīti ESU 72. Biedru sapulcē (ESU Board Meeting 72) Maltā maija sākumā. Darba grupas bija par biedru stratēģiju, par ESU pozīciju par kvalitāti, par Boloņas procesu, kā arī tika sniegts ieskats ESU valdes locekļu ikdienas darbā, aicinot cilvēkus pieteikties uz ESU valdes amatiem.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content