Latvijas studentu apvienība

Norisinājies “Vizionāru simpozijs III”

10.-12. augustā Vecpiebalgas novadā esošajā RSU Sporta un atpūtas bāzē Taurenē norisinājās “Vizionāru simpozijs III”. Pasākumu organizēja un tajā piedalījās kā vairāku augstskolu (Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Biznesa augstskolas “Turība”, Daugavpils Universitātes) studējošo pašpārvalžu pārstāvji, tā LSA Valdes locekļi un kādreizējie studējošo pārstāvniecības aktīvisti. Dalībnieki apmainījās zināšanām un dalījās pieredzē gan pašu veidotās darbnīcās un diskusijās, gan vieslekcijās.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados “Vizionāru simpozija” ietvaros tikās akadēmiskā virziena līderi, vecbiedri un aktīvisti, kopīgi radot pasākuma programmu, izvēloties aktuālas tēmas, veidojot un vadot par tām nodarbības.

Pasākumu piektdienas vakarā atklāja Mairas Belovas vadītā aktivitāte par politisko partiju vīzijām un solījumiem augstākās izglītības jomā. Gūtā informācija ļāva dalībniekiem pilnveidot savu viedokli, gatavojoties 13. Saeimas vēlēšanām. Pēc tam sekoja Lindas Skulmes un Lienes Vaivodes atlasīto videomateriālu skatīšanās un diskusija par dažādiem mācīšanas un mācīšanās aspektiem, kā arī akadēmiskās vides attīstību.

Sestdienu dalībnieki turpināja ar neiztrūkstošu “Vizionāru simpozija” tradīciju – parlamentārajām debatēm. Komandas, iejuzdamās “valdības” un “opozīcijas” lomās, debatēja par vairākām situācijām: AII pārvaldības modeļa maiņu uz FICIL ierosināto pārvaldes modeli; studieju norisi AII notiek tikai latviešu valodā; studiju virzienu/studiju programmu akreditāciju aizvietošanu ar augstskolu akreditāciju. Paldies debašu organizatoriem Norai Kezikai, Raivo Kalderauskim, Rihardam Blesem, Asnatei Kažokai un Katrīnai Sproģei, kā arī tiesnešiem Egitai Gailei un Ansim Pētersonam!

Diena turpinājās ar Aivara Šābļa, Ingunas Zariņas, Justīnes Širinas un Aivas Staņēvičas organizēto aktivitāti par digitalizāciju. Tajā dalībnieki izpētīja un praktiski pārbaudīja vairākus digitālos rīkus un to pielietojumu atkarībā no Blūma taksonomijas un dažādiem mācību aspektiem, piemēram, sekošanas līdzi studējošo progresam, darba grupās, auditorijas iesaistes lekcijās. Rezultātā tika apkopotas un prezentētas katra digitālā rīka optimālās izmantošanas iespējas.

No aktivitātēm brīvajā laikā norisinājās neformālas sarunas un diskusijas par pasniedzēju darbu, studiju kvalitāti Latvijā un ārvalstīs un citiem augstākās izglītības aspektiem, kas dalībniekiem sniedza idejas un iedvesmu turpmākajiem darbiem studējošo interešu pārstāvniecībā un AI politikas ietekmēšanā.

Svētdiena savukārt iesākās ar LU Sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējas un doktorantūras studentes Sigitas Strubergas lekciju par efektīvu mācīšanos. Lekcijas laikā dalībniekiem bija ne tikai iespēja uzzināt vairāk par efektīvas mācīšanās pamatprincipiem un ārzemju augstskolu piemēriem, bet arī dalīties savā pieredzē gan kā studentiem, gan mācībspēkiem.

Noslēdzošā simpozija aktivitāte Justīnes Širinas vadībā bija ideju ģenerēšana nākamā gada “Nākotnes studiju foruma” (NSF) saturam un formai. Vispirms Justīne iepazīstināja ar aktuālajām tendencēm dažādu akadēmisko pasākumu norisē, kam sekoja dalībnieku prezentācijas par to, kā būtu jāattīstās jau trešajam NSF.

Paldies RSU SP, LU SP un RTU SP par materiāltehnisko atbalstu pasākuma laikā, RSU SP par norises vietu, kā arī visiem dalībniekiem par iesaisti pasākumā! Uz tikšanos “Vizionāru simpozijā IV”!

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content