Latvijas studentu apvienība

Norisinājusies 73. Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reize

Aprīļa sākumā Stokholmā, Zviedrijā norisinājās 73. Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reize (Nordic organizational meeting – NOM), kas pulcēja vairāk nekā 30 studējošo pārstāvjus, lai diskutētu par demokrātiju augstākajā izglītībā un studentu ietekmi lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī dalītos labās prakses piemēros. Latvijas Studentu apvienību tikšanās reizē pārstāvēja Viceprezidente Katrīna Sproģe un aktīviste Aiva Laķe.

Semināra laikā Zviedrijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūras un Izglītības ministrijas pārstāvji iepazīstināja dalībniekus ar pašreizējo situāciju valstī studentu iesaistē dažādos procesos, mazpārstāvēto studentu grupu iekļaušanā, studējošo pārstāvniecības neatkarībā no augstākās izglītības iestādēm un valdības un citiem jautājumiem. Interesanti, ka Zviedrijā līdz 2010. gadam normatīvajos aktos bija noteikta studējošo obligātā iesaiste savas augstskolas studējošo pašpārvaldē, kas iekļāva arī biedru naudas iemaksas. Šobrīd vidēji 42% studējošo savā studējošo pašpārvaldē iesaistās kā biedri, dažādās augstskolās skaits svārstās no 10% līdz 92%. Samazinoties biedru skaitam, palielinājies valsts un augstākās izglītības iestāžu nodrošinātais finansiālais atbalsts, kas formāli neietekmē studējošo pārstāvniecības autonomiju, tomēr studējošo pārstāvji situācijā saskata būtiskus riskus.

Tika diskutēts arī par to, kas ietekmē skolu absolventu izvēli par labu turpmākai izglītības iegūšanai augstskolā. Pētījumi rāda, ka bērni, kas jau sākumskolas laikā saņem informāciju par augstākās izglītības nozīmi un kam rodas pozitīvs priekšstats par izglītību kopumā, labāk mācīsies, būs motivētāki, kā arī uzsāks studijas konkurētspējīgākās studiju programmās. Izvēle turpināt izglītības iegūšanu lielā mērā atkarīga arī no vecāku iegūtās izglītības līmeņa.

Pasākums noslēdzās ar oficiālo NOM konferenci, kuras laikā norisinājās intervijas ar Eiropas Studentu apvienības (European Students’ union – ESU) prezidenta un viceprezidentu amata kandidātiem, kuru vēlēšanas norisināsies aprīļa beigās ESU Biedru sapulcē Bledā, Slovēnijā. Tika arī pieņemta vienota Ziemeļvalstu studentu nostāja par augstākās izglītības nākotni, kas nosūtīta Ziemeļvalstu ministru konferencei, cerot uz turpmāku studentu iekļaušanu lēmumu pieņemšanas procesos.

LSA būs tas gods NOM uzņemt jau šī gada rudenī, savukārt pēc gada to uzņems Dānijas nacionāla studentu apvienība (DSF).

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content