Latvijas studentu apvienība

Norisinājusies Baltijas valstu studentu apvienību tikšanās

No 12. līdz 15. jūlijam Lietuvā notika Lietuvas Studentu apvienības (LSS) rīkotais Baltic Organizational Meeting (BOM). Šogad BOM tēma aptvēra studējošo grupas, kuras studentu pašpārvaldes (SP) nespēj pilnvērtīgi pārstāvēt, piemēram, jaunie vecāki, ārvalstu studējošie, vecāka gadagājuma studenti u.c.

Tikšanās laikā tika domāts par šķēršļiem, kas saistās ar atsevišķo studentu grupu pārstāvniecību. Viens no galvenajiem secinājumiem bija par to, ka konkrēto minoritāšu pārstāvjiem nav obligāti jābūt studentu pārstāvniecībā, ieņemot kādus amatus, bet būtiskāka ir tieši SP iespējas apzināties šo grupu vēlmes un nepieciešamības, kā arī atrast iespēju šīs nepieciešamības izcelt savā darba kārtībā, jo parasti tas nenotiek.

No Lietuvas puses tika minēti piemēri, kur universitāte, izpildot savu mājasdarbu un pielāgojot visu savu infrastruktūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ir spējusi piesaistīt daudzus studentus no konkrētās sociālās grupas. Tas norāda uz problēmu, kas daudzkārt aktualizēta arī Eiropas Studentu apvienības līmenī – nepieciešams saprast ne tikai jau esošo studentu nepieciešamības, bet arī barjeras, kas ietekmē citu sabiedrības grupu iesaisti augstākajā izglītībā.

Nereti viens no slogiem SP ir ne tikai vēlmju apzināšana vai konkrētu studentu sasniegšana, bet arī kompetences trūkums konkrētos lauciņos, piemēram, doktorantūras jautājumi. Šajā gadījumā SP un dažkārt arī nacionāla līmeņa organizācijas saskaras ar divām opcijām, ko darīt ar šiem jautājumiem – vai nu censties veicināt savu biedru kompetenci, vai arī gadījumos, kad tas ir grūti izdarāms, veidot atsevišķas organizācijas, kā, piemēram, dažu Latvijas AII SP gadījumā, atsevišķa struktūra ārvalstu studentu reprezentācijai, doktorantūras skolas u.c. Šeit, kā minēja arī augstskolu pārstāvji, pastāv risks, ka studentu viedoklis var kļūt sadrumstalots, organizācijas var iet pretrunā otra viedoklim, tomēr labāk tiek apzinātas konkrētas grupas vēlmes. Kopumā BOM aktualizēja studentu pārstāvniecības pamatvērtību skarošus jautājumus, kā “vai mēs pārstāvam studentus vai savu SP?”, “kas ir studentu vēlmes un kas – intereses?”, uz kuriem atbildes centās atrast arī 10 LSA delegāti.

Pēc BOM tiks izsūtītas rekomendācijas Baltijas nacionālo studentu apvienībām, tajā skaitā arī LSA, kurās tiks izteikts aicinājums strādāt pie integrācijas jautājumiem studentu pārstāvniecībā, interešu grupu vēlmju sekmīgākas apzināšanas un šo nepieciešamību ievietošana gada plānos. Šīs rekomendācijas tālāk tiks nodotas arī Domes locekļiem un SP, kur tās varēs izvērtēt, vai tās iespējams iesaistīt arī viņu plānos.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content