Latvijas studentu apvienība

Norisinājusies konference par studentu kreditēšanas sistēmas uzlabošanu

29. jūnijā veiksmīgi tika aizvadīta Latvijas Studentu apvienības (LSA) un SEB bankas rīkota konference “Studentu kreditēšanas sistēma – risinājumi un izaicinājumi”. Tajā iesaistītās puses diskutēja un vienojās par darbībām, kas jāveic studiju un studējošā kredīta ar valsts galvojumu kreditēšanas sistēmas uzlabošanai. Ir plānots paaugstināt studējošā kredīta maksimālo summu, studiju kredītu apmēru pielāgot studiju maksām un veikt tādas izmaiņas, lai laika periods no kredīta pieteikuma līdz kredīta saņemšanai tiktu samazināts un process – efektivizēts.

LSA konferencē pauda viedokli, ka, lai studentiem būtu brīva pieeja jebkuram no augstākās izglītības cikliem, nepieciešams nojaukt ekonomiskās barjeras un izveidot tādu sociālā atbalsta sistēmu, kas ļauj iegūt augstāko izglītību ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no ekonomiskas situācijas nodrošinot iespēju pilnvērtīgi pievērsties studiju procesam. Kamēr Latvijā augstākā izglītība netiek pilnībā finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, ļoti nozīmīgu lomu ieņem studiju un studējošo kredīti ar valsts galvojumu, tāpēc ir nozīmīgi regulāri pilnveidot šo kreditēšanas sistēmu.

Pašlaik studējošā kredīta apmērs vienam studējošajam mēnesī Latvijas augstākās izglītības iestādēs nepārsniedz 170.74 euro. LSA pēdējos gados aktīvi ir iesaistījusies studējošā kredīta apmēra palielināšanā līdz minimālajai mēneša algai. LSA ierosinājumi ir sadzirdēti un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izstrādājusi un pieteikusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos par studiju un studējošo kredītu ar valsts galvojumu, kas noteiks, ka studējošā kredīta apmērs tiks palielināts un tā maksimālā summa varēs būt 80% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apjoma. Konferences dalībnieki šim tematam nedaudz pievērsās un pauda atbalstu tiem, cerot, ka valdība tos apstiprinās.

LSA aktualizēja problēmu, kas skar studiju kredīta ar valsts galvojumu nepietiekamo apmēru. Augstākās izglītības iestādēs studiju maksa kopš Ministru kabineta noteikumu par studiju un studējošo kredītu ar valsts galvojumu pieņemšanas ir augusi, tādēļ studiju kredīta maksimālais apmērs vairs nesedz studiju maksu. LSA pauda viedokli, ka izsniegtajam studiju kredīta apmēram jātiek pamatotam ar augstskolas sniegto informāciju par faktiskajām studiju programmas izmaksām, atsakoties no šobrīd esošās kārtības. IZM un Studiju un zinātnes administrācijas (SZA) sagatavotajos grozījumos ir paredzēta koeficientu sistēmu izmantošana studiju kredīta maksimālā apmēra noteikšanai un, lai novērstu ļaunprātīgu pārtraukumu izmantošanu studiju laikā, ierobežojumu noteikšanai studiju pārtraukumos. Lai arī iecere palielināt arī studiju kredīta apmēru un pielāgot to reālajai situācijai ir pozitīvi vērtējama, par idejas izpildījumu un sagatavoto grozījumu redakciju viedokļi atšķīrās un daļai no iesaistītajām pusēm nebija saprotama SZA piedāvātā koeficientu sistēma, tāpēc tālākās diskusijas par šo jautājumu vēl tiks turpinātas.

Laika perioda samazināšana no kredīta pieteikuma līdz kredīta saņemšanai un pieteikšanās procesa efektivizēšana bija vieni no visplašāk apspriestajiem problēmjautājumiem. Tika izteikta ideja, ka nepieciešams kreditēšanas sistēmu vairāk elektronizēt un automatizēt. IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa izteica ideju, ka varētu izvērtēt iespēju elektroniski sasaistīt kredītu sistēmu ar studējošo un absolventu reģistru, pie kā šobrīd strādā ministrija. SEB banka, IZM un SZA apņēmās izvērtēt un efektivizēt birokrātiskos un administratīvos procesus, par ko katra no pusēm ir atbildīga.

Studentu kreditēšanas sistēma ir ļoti atkarīga no valsts budžeta līdzekļiem, tāpēc daudzas idejas, kas tika izteiktas par studentu kreditēšanas sistēmas uzlabošanu, sākot gan no tā, ka varētu ieviest 100% valsts galvojumu, gan līdz tam, ka būtu jāpalielina apjomi kredītu dzēšanai, plaši netika iztirzāti, jo tie ir politiski lēmumi un tur nepieciešams turpināt diskusijas ar tiešajiem politikas veidotājiem.

Visai konferencei caurvijās atziņa, ka nepieciešams veicināt kredītņēmēju izglītošanu un veicināt to atbildību par kredītu atmaksāšanu.

LSA apņemas turpināt sarunas ar iesaistītajām pusēm un cer, ka konferencē izteiktā vēlme strādāt pie jautājuma sakārtošanas drīz vien būs redzama arī sasniegtajos rezultātos. LSA un SEB banka vienojās, ka tiks sagatavoti grozījumu priekšlikumi studentu kreditēšanas ar valsts galvojumu sistēmā un iesniegti IZM, lai tie tiktu izvērtēti un virzīti valdībai apstiprināšanai.

Konference vienkopus pulcēja pārstāvjus no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Studiju un zinātnes administrācijas (SZA), Rektoru padomes (RP), A/S “SEB banka” un LSA.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content