Latvijas studentu apvienība

Norisinās pieteikšanās semināra “Mērķis 2019” projekta vadītāja vietai

Norisinās pieteikšanās senatoru un domnieku semināra “Mērķis 2019” projekta vadītāja vietai. Pieteikties iespējams līdz 19. novembrim.

Senatoru un domnieku seminārs “Mērķis” savas pastāvēšanas laikā izgājis cauri transformācijai, un savu šībrīža formu ieņēmis nesen – tātad tam vēl aizvien ir daudz apslēpta potenciāla, kuru izmantot un līdz ar sevi transformēt arī studentiju. Šī gada galvenajam organizatoram būs iespēja ņemt “Mērķi” savās rokās un iezīmēt to jaunos augstumos.

“Mērķis” ir divu dienu seminārs studējošo interešu pārstāvjiem, kas darbojas savu augstākās izglītības iestāžu (AII) vai fakultāšu lēmējinstitūcijās, kā arī aktīviem studējošo pārstāvjiem akadēmiskajā un sociālajā dimensijā. Semināra mērķis ir padziļināt izpratni par AII uzbūvi un lēmējinstitūciju ietekmi AII, uzlabot zināšanas par augstāko izglītības politiku, ieskatīties augstākās izglītības lietišķajā pusē un attīstīt savas starppersonu prasmes (soft skills). Galvenie temati katru gadu ir par Latvijas augstākajā izglītībā aktuālajām pārmaiņām, attīstību, AII autonomiju un pārvaldības modeļiem. Iepriekšējo gadu tematikas – akreditācijas procesi, zināšanu pēctecība, studiju programmu apraksti un sasniedzamie studiju rezultāti, u.c.

Projekta galvenā organizatora/vadītāja pienākumi:

  • Projekta īstenošanas plāna izveide un realizācija atbilstoši termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām.
  • Projekta plānošana, atbalstītāju piesaiste un to atbildīga pielietošana.
  • Organizatorisko un cilvēkresursu vadības jautājumu risināšana.
  • Informācijas par projekta progresu sniegšana un cieša sadarbība ar LSA Valdi.

Pieteikties uz projekta vadītāja amatu var līdz 19. novembra plkst. 15.00. Kandidātiem elektroniski uz lsa@lsa.lv jāiesūta pieteikums, kas sastāv no Tava CV un motivācijas vēstules ar projekta vīziju brīvā formā, kas sevī ietver projektā izvirzītos mērķus un sasniedzamos rezultātus. Pēc pieteikšanās beigām ar amata kandidātiem norisināsies intervijas.

Ja uzskati sevi par pietiekami atbildīgu un spējīgu cilvēku, kurš mācēs vadīt organizatoru komandu, piesakies! Dalība iepriekšējo gadu semināros un pieredze to, vai citu projektu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību, izskatot pieteikumus.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content