Latvijas studentu apvienība

Norisināsies ikgadējās LSA akreditāciju apmācības

Šī gada 28.novembrī un 11.decembrī norisināsies Latvijas Studentu apvienības (LSA) akreditāciju apmācības sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu (RISEBA). Apmācības paredzētas ikvienam studentam, kuru interesē iespēja iegūt ekspertam nepieciešamās zināšanas un prasmes studiju kvalitātes novērtēšanas jautājumos.

Apmācības norisināsies divās daļās:

28.novembrī apmācības topošajiem ekspertiem, kur dienas pirmajā pusē informatīvās lekcijās dalībnieki uzzinās par studiju programmu izveides ciklu, novērtēšanas komisijas darbu un eksperta ziņojuma sagatavošanu. Dienas otrajā pusē RTU un RISEBA uzņems dalībniekus studiju kvalitātes novērtēšanas vizītes simulācijā, kurā topošajiem studentu ekspertiem būs iespēja veikt novērtēšanu tiekoties ar augstskolas vadību, mācībspēkiem, studentiem, absolventiem un darba devējiem. Dalībniekiem nodrošinātās lekcijas vadīs: Inese Stūre (IZM), Jānis Vētra (AIP priekšsēdētājs), Gatis  Krūmiņš (ViA Rektors) u.c

11.decembrī seminārs topošajiem un esošajiem ekspertiem, kā arī interesentiem, kur tiks sniegts padziļināts ieskats starptautisko akreditāciju nozīmē, kopīgu studiju programmu izveidē un starptautisku studiju programmu akreditācijā. Seminārs noslēgsies ar diskusiju par studiju kvalitāti un internacionalizāciju Latvijā. Dalībniekiem nodrošinātās lekcijas vadīs: Irina Senņikova (RISEBA Rektore), Uldis Sukovskis (RTU Mācību prorektors), Kaspars Salenieks (students-eksperts) u.c.

Interesenti ir aicināti aizpildīt pieteikuma anketu līdz 24.novembrim. Apstiprinātie dalībnieki e-pastā saņems precizētu informāciju par pasākuma norisi. Dalība apmācībās ir bez maksas, to noslēgumā dalībniekiem būs iespēja saņemt apliecinājumu par piedalīšanos. Papildus informācija: Ilva Stumbiņa (i.stumbina@gmail.com, +371 27409063)

Studiju ārējās kvalitātes novērtēšanas ietvaros studiju virzienu un tajā esošās studiju programmas vērtē eksperti – profesionāļi konkrētā nozarē un kvalitātes vadībā, kā arī darba devēju pārstāvis un LSA deleģēts students, kuri kopā veido Novērtēšanas komisiju. Komisijas uzdevums ir izvērtēt studiju virziena un tājā esošo programmu kvalitāti, vājās un stiprās puses, sniegt ieteikumus uzlabojumiem un ieteikt termiņu, uz kādu konkrētais virziens ir akreditējams.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content