Latvijas studentu apvienība

Norit pieteikšanās LSA valdes amatiem

Izsludinātas Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes vēlēšanas. Kandidatūru iespējams pieteikt līdz 22. aprīļa plkst. 12.00. Vēlēšanas norisināsies 27. aprīļa LSA domes sēdē Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12. Domes sēdes sākums – plkst. 12:00.

Pamatojoties uz kongresā prezentēto valdes modeli, pieteikties aicinām šādiem amatiem:

  1. Akadēmiskā virziena vadītājs;
  2. Starptautiskā virziena vadītājs;
  3. Sociālā virziena vadītājs;
  4. Iekšējā virziena vadītājs.

Iekšējā virziena vadītājs (amata apraksts)

Amata mērķis: Rūpēties par LSA pastāvēšanu, tās biedriem un citām iekšējām lietām, kas nepieciešamas veiksmīgai un efektīvai organizācijas darbībai, nodrošinot padziļinātu LSA biedru iesaisti organizācijas ikdienas darbā.

Akadēmiskā virziena vadītājs (amata apraksts)

Amata mērķis: Nacionālās politikas līmenī nodrošināt virzību uz to, lai Latvijā piedāvātās augstākās izglītības kvalitāte būtu atbilstoša un konkurētspējīga Eiropā un pasaulē, un lai studējošajiem ir iespēja iesaistīties kā iekšējā, tā ārējā kvalitātes novērtēšanā.

Sociālā virziena vadītājs (amata apraksts)

Amata mērķis: Veicināt augstākās izglītības brīvu pieejamību ikvienam, nodrošinot studējošajiem iespējas pilnvērtīgi pievērsties studiju procesam bez sociālo vai ekonomisko apstākļu radītiem šķēršļiem.

Starptautiskā virziena vadītājs (amata apraksts)

Amata mērķis: Nodrošināt Latvijas studējošo pārstāvniecību starptautiskā mērogā un augstākās izglītības starptautiskās dimensijas integrēšanu Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes ikdienas darbā, aktualizējot starptautiski apstiprināto vadlīniju un rekomendāciju ieviešanu Latvijā atbilstoši noteiktajām pozīcijām un ievērojot studējošo intereses.

Lūgums pirms kandidatūras pieteikšanas rūpīgi iepazīties ar LSA valdes locekļu amatu aprakstiem.

Kandidātiem līdz 22. aprīļa plkst. 12.00 jāiesniedz šādi dokumenti:

  • amata kandidāta Curriculum Vitae (CV).
  • amata kandidāta motivācijas vēstule ar ietvertu vīziju par izvēlētā virziena (amata) darbību.
  • citi dokumenti pēc amata kandidātu ieskata.

LSA biedra – studējošo pašpārvaldes – rakstisks lēmums par kandidāta izvirzīšanu attiecīgajam LSA valdes amatam jāiesniedz papīra formā līdz 27. aprīļa domes sēdes sākumam.

Dokumenti iesniedzami klātienē LSA birojā Mārstaļu iela 2/4-4 (ieeja no Vecpilsētas ielas) vai sūtot pa pastu (Latvijas Studentu apvienībai, Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV – 1050) ar pasta zīmogu līdz 22. aprīlim, vai jānosūta tos elektroniski uz e-pastu lsa@lsa.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Pa pastu vai klātienē iesniegtie dokumenti noteiktajā laikā jānosūta arī uz e-pastu lsa@lsa.lv.

Lai pārbaudītu kandidātu gatavību amatam, pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām kandidāti saņems uzdevumu, kuru atrisinājumu būs jāiesūta elektroniski līdz 23. aprīļa plkst 21.00 un jāprezentē 27. aprīļa LSA domes sēdē.

Uz LSA domes sēdi, kurā notiks valdes locekļu vēlēšanas, aicinām ierasties ikvienu interesentu. Būs iespēja iepazīties ar kandidātiem, izteikt viedokli, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus.

 

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content