Latvijas studentu apvienība

Normatīvais regulējums devis zaļo gaismu praktiskajai doktorantūrai mākslās

Šonedēļ tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kā arī veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas ļaus no nākamā gada īstenot praksē balstītas doktorantūras studijas mākslas. Latvijas Studentu apvienībai ir liels gandarījums par ieviesto jauninājumu, jo praktiskās mākslas doktorantūras ieviešanas procesā iesaistījās arī studējošie.

Šobrīd visas doktorantūras studiju programmas mākslās tiek balstītas pētniecībā, bet šogad apstiprinātie grozījumi normatīvajos aktos ļaus īstenot arī pamatā praksē jeb mākslinieciskajā jaunradē balstītas programmas. Gada sākumā Saeima apstiprināja grozījumus Augstskolu likumā, atļaujot īstenot praksē balstītas doktorantūras programmas, bet šonedēļ ar valdības lēmumu apstiprināts profesionālās augstākās izglītības valsts standarts doktora grāda iegūšanai un kārtība, kādā piešķir profesionālo doktora grādu mākslās, kā arī veiktas nepieciešamās izmaiņas Latvijas izglītības klasifikācijā un kārtībā, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus.

Šobrīd iegūstamais zinātniskais grāds mākslās saistīts ar mākslas un kultūras procesu pētniecību, savukārt pēc jauno studiju programmu izveides būs iespējams iegūt arī profesionālā doktora grādu mākslās, kura būtiskākais nosacījums ir mākslas radīšana un mākslinieciskā jaunrade. Izmaiņas ir būtisks uzlabojums, jo līdz šim mākslas augstskolu absolventi, kuri vēlējas turpināt studijas mākslas jomās profesionālās doktora studiju programmās mākslās, ir aizplūduši no Latvijas un savu karjeru veidojuši ārpus tās robežām. Praktiskās doktorantūras programmas mākslās iespējams īstenot lielākajā daļā Eiropas valstu. Ar šādu studiju programmu ieviešanu tiks sekmēta pētniecības un radoši mākslinieciskās darbības ciešāka mijiedarbība, nodrošinot kultūrizglītības sasaisti ar tautsaimniecības vajadzībām.

Māksliniecisko jaunradi īsteno šādās akadēmiskajās un profesionālajās programmu grupās izglītības tematiskajā jomā „Mākslas”: mūzika un skatuves māksla, vizuāli plastiskā māksla, audiovizuālā māksla un mediju māksla, dizains, amatniecība, lietišķā māksla un radošās industrijas.

2016. gada vasarā, tiekoties ar kultūras ministri, šo jautājumu aktualizēja tieši studējošie – LSA, iesaistoties mākslas augstskolu (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas) studējošo pašpārvaldēm. Tam sekoja darbs, lai nodrošinātu pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmu ieviešanu Latvijā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content