Latvijas studentu apvienība

Noteiktas LSA prioritātes šim gadam

Šī gada 16. un 17. maijā norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) stratēģiskais seminārs, kura laikā LSA domnieki un augstākās izglītības iestāžu studējošo pašpārvalžu aktīvisti izvirzīja šī gada darbības prioritātes LSA.

LSA vadlīnijās ir apkopoti LSA vīzijas punkti, un tās veidotas saskaņā ar LSA Statūtos norādīto organizācijas mērķi. Balstoties uz LSA vadlīnijām, LSA domnieki, studējošo pašpārvalžu aktīvisti kopā ar LSA Valdi savas darbības strukturēšanai un plānošanai stratēģiskajā seminārā izstrādāja gada plānu, kas nosaka, kā virzīties uz vadlīnijās noteiktajiem mērķiem, ņemot vērā šī perioda galvenās prioritātes.

Par galvenajām prioritātēm Akadēmiskā virziena darbā tika pieņemta ilgtspējīgas augstākās izglītības finansēšanas ieviešanas un uzturēšanas veicināšana, kas pozitīvā gadījumā varētu atrisināt vairākas šī brīža problēmas akadēmiskajā vidē; valsts līmenī sekot līdzi militāro apmācību jautājumam, nodrošinot studējošo viedokļa pārstāvēšanu, kā arī, lai netiek apdraudēts kvalitatīvs studiju process; veicināt procesus, lai arī mākslas studiju programmās būtu iespējams saņemt doktora grādu par praktiski izstrādātu, augstas kvalitātes mākslas darbu, kā tas šobrīd ir mūsu kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā. Studējošo līdzdalība studiju kvalitātes novērtēšanā un uzlabošanā ir būtiska, jo studenti ir uzskatāmi par nozīmīgāko augstākās izglītības sistēmas sastāvdaļu, tāpēc starp Akadēmiskā virziena darbības prioritātēm tika izvirzīta arī neatkarīgas akreditācijas aģentūras, kas stimulētu augstākās izglītības kvalitāti, veiksmīgas izveides veicināšana, kā arī studentu – ekspertu, kas piedalās akreditācijās, tīkla uzturēšana un apmācību rīkošana.

Sociālā virziena darbības plānā starp galvenajām prioritātēm ir nodrošināt studējošajiem labvēlīgas izmaiņas Ministra kabineta noteikumos par stipendijām, lai stipendijas tiktu sadalītas proporcionāli studējošo skaitam, kuri studē valsts finansētajās studiju vietās; kredīta un studējošā kredītu reformas izstrāde, veicinot Ministra kabineta noteikumos izmaiņas; veicināt transporta kompensāciju ieviešanu, piemēram, sabiedriskā transporta atlaides arī starppilsētu maršrutos; sniegt palīdzību studējošo pašpārvaldēm, lai vide dienesta viesnīcās tiktu uzlabota. LSA uzskata, ka augstākajai izglītībai jābūt brīvi pieejamai, tāpēc, lai apzinātu esošo situāciju valstī, plānots šogad veikt pētījumu par augstākās izglītības pieejamību studējošajiem ar īpašām vajadzībām.

Arvien lielāku nozīmi augstākās izglītības telpā ieņem starptautiskās dimensijas jautājumi, tāpēc ļoti nozīmīgu lomu LSA ieņem arīdzan Starptautiskais virziens. Starptautiskā virziena darbības plānā šogad starp galvenajām prioritātēm ir pārejas no vietējās uz vienoto Eiropas kredītpunktu sistēmu (ECTS) ieviešanas veicināšana Latvijā; iepriekš iegūtās izglītības atzīšana (formālās, neformālās un ikdienējās izglītības atzīšana), kā arī automātiska starpvalstu grādu atzīšana un mūžizglītības koncepta aktualizēšanu. Lai tiktu nodrošināta mērķu sasniegšana, LSA turpinās paust Latvijas studējošo viedokli straptautiskā arēnā caur Eiropas Studentu apvienību un citiem sociālajiem partneriem.

Iekšējā virziena darbā par galveno prioritāti tika izvirzīta studējošo pašpārvalžu kapacitātes celšana.

Gan LSA Domes sēdes, gan visu virzienu sēdes ir atklātas un uz tām var ierasties jebkurš interesents. Par sēdēm var uzzināt LSA mājas lapas kalendārā, bet, ja ir vēlme par aktualitātēm informāciju saņemt e-pastā, tad jāpiesakās aktīvistu listei. LSA mājaslapas sākumlapā ir iespēja pierakstīties uz LSA aktīvistu e-pastu vēstkopu, kas ir paredzēta LSA aktīvistiem noderīgas informācijas izsūtīšanai.

Papildus galvenajām šī gada prioritātēm, protams, netiks aizmirsts arī par ikgadējiem projektiem – reflektantu informatīvo kampaņu „Augstskolu anatomija”, akreditāciju semināriem, „Studentu Līderu forumu”, „Kam rūp students?” un LSA Gada balvu.

Paldies par studentu vēderu lutināšanu LSA stratēģiskajā seminārā sakām studentu draugam, picērijai “Čili Pica”.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content