Latvijas studentu apvienība

Noticis 31. Eiropas Studentu konvents

Marta mēnesī, Amsterdamā, notika 31. Eiropas studentu konvents, kuru rīkoja abas Nīderlandes nacionālās studentu apvienības – ISO un LSVb. Eiropas studentu konventa galvenā doma ir apskatīt kādu konkrētu tematu, kas ir aktuāls visiem biedriem jeb valstu nacionālajām studentu apvienībām. Šajā konventā tika apskatīta augstākās izglītības modernizācija, sīkāk iedalot to trīs apakštēmās:

 • augstākās izglītības digitalizācija;
 • internacionalizācija;
 • studiju kursu apraksti.

 • Pirmā konventa diena tika veltīta augstākās izglītības digitalizācijai, kā piemērus minot vairākus rīkus kā izglītību iespējams pasniegt attālināti, piemēram, MOOC (Massive Open Online Courses). Tika secināts, ka brīvpieejas kursiem ir vairākas priekšrocības – palielināta augstākās izglītības pieejamība, virzīšanās uz student-centrētu izglītību un veids, kā sekmēt Boloņas procesa ieviešanu. Tomēr neapšaubāmi, līdz ar tiešsaistes kursiem ir jāspēj nodrošināt arī to kvalitāte, kas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, lai līdz ar jaunām sistēmām students būtu ieguvējs, nevis zaudētājs.

  Otrajā konventa dienā tika diskutēts par augstākās izglītības internacionalizāciju, ko var saprast ne tikai ar Erasmus+ un citām studiju mobilitātes programmām, bet arī ar to kā starptautisku perspektīvu var ieviest arī ikdienas mācību procesā, kā, piemēram, kursa darbi, kuru pamatā ir attālināta saziņa ar studentiem no citām valstīm. Tika pārrunāti arī šķēršļi, kas liedz studentiem iegūt starptautisku pieredzi, kā rasisms, socio-ekonomiskie apstākļi u.c., kā arī iespējamie risinājumi šīm problēmām.

  Noslēdzošā konventa diena bija paredzēta, lai sīkāk apskatītu iespējas, ko sniedz kvalitatīvi studiju kursu apraksti un mācīšanās rezultātu definēšana, kas ir ļoti aktuāla tēma arī Latvijas Studentu apvienībā. Lai sekmētu iepriekš iegūtās izglītības atzīšanu, veicinātu otrajā konventa dienā jau apgūto internacionalizāciju, kā arī nodrošinātu studiju programmu daudzpusību kopumā, studiju kursu aprakstiem ir ļoti liela nozīme. Viens no veidiem kā šo kontrolēt valstiskā līmenī ir pilnīga Lisabonas konvencijas ieviešana, kas Latvijā šobrīd ir ieviesta tikai daļēji. Tāpat to varētu risināt ar ECTS (European Credit Transfer System) lietošana mums ierasto kredītpunktu vietā. Šie jautājumi ir arī LSA šī brīža darāmo darbu sarakstā, pie kuriem jāstrādā 2016. gadā.

  Nākamais Eiropas Studentu apvienības notikums ir Biedru sapulce (BM70) Norvēģijā, Bergenā no 9. līdz 14. maijam, kur notiks jaunās valdes vēlēšanas un seminārs “Global Student Voice”.

  Vietnes, kur var iepazīties ar papildus informāciju:
  1) Boloņas process (vispārīgi)- https://en.wikipedia.org/wiki/Bologna_Process
  2) Boloņas process studentu acīm- Eiropas Studentu apvienības pētījums par Boloņas procesa ieviešanas progresu 2015. gadā http://bwse2015.esu-online.org/Introduction
  3) Vispārīga informācija par MOOC jeb brīvpieejas studiju kursiem https://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course
  4) Lisabonas konvencija http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/lrc_EN.asp
  5) Lisabonas konvencija latviešu valodā http://www.aic.lv/rec/LV/acad-lv/lisab_ko.htm
  6) Par ECTS http://ec.europa.eu/education/ects/ects_en.htm

  Did you like this article? Share it with your friends!

  Leave a Reply

  Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

  Skip to content