Latvijas studentu apvienība

Notiks ārkārtas Kongress, kurā plānotas arī prezidenta vēlēšanas

Tiek sasaukts Latvijas Studentu apvienības (LSA) Kongress, kas 28. aprīlī norisināsies Rīgas Tehniskās universitātes telpās. Kongresā notiks apvienības prezidenta vēlēšanas, kā arī tiks lemts par grozījumiem Statūtos. Prezidenta amata kandidātu pieteikumi tiks pieņemti līdz 18. aprīlim.

Prezidenta pienākums ir pārstāvēt Latvijas studējošos politikas veidošanas procesos reģionālā, nacionālā un pārnacionālā līmenī, aizstāvot studējošo viedokli un ikdienā vadot Latvijas Studentu apvienības darbību. Ar Prezidenta amata aprakstu var iepazīties šeit.

Kandidātiem līdz 18. aprīļa plkst. 17.00 jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Amata kandidāta Curriculum Vitae (CV);
  • Iesniegums, kurā apliecināta vēlēšanās kandidēt uz attiecīgo amatu;
  • Amata kandidāta darbības programma attiecīgajā amatā;
  • LSA biedra lēmums par kandidāta izvirzīšanu attiecīgajam amatam;
  • Citi dokumenti pēc kandidāta ieskatiem.

Lai kandidētu vēlēšanās, pretendentam jāsaņem vismaz viena LSA biedra – augstskolas studējošo pašpārvaldes – rakstisks izvirzījums un tas jāiesniedz LSA reizē ar pārējiem dokumentiem.

Dokumenti iesniedzami klātienē LSA birojā Mārstaļu iela 2/4-4 (ieeja no Vecpilsētas ielas 3 iekšpagalma) vai sūtot pa pastu (Latvijas Studentu apvienībai, Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV–1050) ar pasta zīmogu līdz pēdējam pieteikšanās datumam, vai tie jānosūta elektroniski uz e-pastu lsa@lsa.lv, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Papildus šie dokumenti jāiesniedz arī elektroniski, sūtot uz e-pastu lsa@lsa.lv līdz noteiktajam datumam.

Kongresa dalībnieku reģistrācija notiks no plkst. 11.00, kongres sākums paredzēts 12.00.

Provizoriskā darba kārtība:

  1. Kongresa atklāšana.
  2. Darba kārtības apstiprināšana.
  3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
  4. Prezidenta vēlēšanas.
  5. Statūtu grozījumu apstiprināšana.

Pēc Kongresa plānota arī Domes sēde. Provizoriskais sākuma laiks: 15.30. Drīzumā tiks izziņota arī Domes sēdes darba kārtība.

LSA Prezidents pārstāv Latvijas studējošos intereses nacionālā līmenī, iesaistās augstākās izglītības politikas veidošanas procesos, aizstāv studējošo viedokli, ikdienā vadot LSA.

LSA Kongress ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no LSA biedru, studējošo pašpārvalžu, deleģētiem pārstāvjiem.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content