Latvijas studentu apvienība

Notiks LSA akadēmiskā virziena vadītāja un sociālā virziena vadītāja vēlēšanas

Izsludinātas Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes locekļu – sociālā virziena vadītāja un akadēmiskā virziena vadītāja – vēlēšanas, kas norisināsies 12. janvāra Domes sēdē Rīgas Tehniskajā universitātē. Kandidātu pieteikšanās norisinās līdz 4. janvārim.

Sociālā virziena vadītājs

Sociālā virziena vadītāja amata mērķis ir veicināt augstākās izglītības brīvu pieejamību ikvienam, nodrošinot studējošajiem iespējas pilnvērtīgi pievērsties studiju procesam bez sociālo vai ekonomisko apstākļu radītiem šķēršļiem.

Akadēmiskā virziena vadītājs

Akadēmiskā virziena vadītāja mērķis ir nacionālās politikas līmenī nodrošināt virzību uz to, lai Latvijā piedāvātās augstākās izglītības kvalitāte būtu atbilstoša un konkurētspējīga Eiropā un pasaulē, un lai studentiem ir iespēja iesaistīties kā iekšējā, tā ārējā kvalitātes novērtēšanā.

Lūgums pirms kandidatūras pieteikšanas rūpīgi iepazīties ar LSA Valdes amatu aprakstiem!

Lai kandidētu par LSA sociālā vai akadēmiskā virziena vadītāju, kandidātam jāsaņem vismaz viena LSA biedra – studējošo pašpārvaldes – rakstisks izvirzījums un tas jāiesniedz līdz Domes sēdes sākumam.

Kandidātiem līdz 04.01.2019. plkst. 17.00 jāiesniedz šādi dokumenti:

  • kandidāta curriculum vitae (CV),
  • motivācijas vēstule,
  • citi dokumenti pēc kandidāta ieskatiem.

Dokumenti iesniedzami klātienē LSA birojā Mārstaļu iela 2/4-4 (ieeja no Vecpilsētas ielas) vai sūtot pa pastu (Latvijas Studentu apvienībai, Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050) ar pasta zīmogu līdz pēdējam pieteikšanās datumam, vai jānosūta tos elektroniski uz e-pastu lsa@lsa.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Papildus fiziskā formā iesniegtajiem dokumentiem, tie jāiesniedz arī elektroniski, sūtot uz e-pastu lsa@lsa.lv.

Lai pārbaudītu kandidātu gatavību amatam, pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām katrs kandidāts saņems uzdevumu, kura atrisinājums būs jāiesūta elektroniski un jāprezentē LSA Domes sēdē.

Saskaņā ar LSA Statūtiem, Valde ir pastāvīgi funkcionējoša organizācijas izpildinstitūcija, ko ievēl LSA Dome, kuru veido studējošo pašpārvalžu deleģētie pārstāvji.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content