Latvijas studentu apvienība

Notiks Studentu – ekspertu tīkla apmācības par studiju kvalitātes nodrošināšanu

30. septembrī pulkst. 15:45 Latvijas Universitātes (LU) bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, notiks Latvijas Studentu apvienības (LSA) organizētais Studentu – ekspertu tīkla apmācības par studiju kvalitātes nodrošināšanu. Apmācības paredzētas ikvienam studentam, kuru interesē iespēja iegūt ekspertam nepieciešamās zināšanas un prasmes studiju kvalitātes novērtēšanas jautājumos.

Apmācību galvenā tēma ir augstskolu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Tēma ir aktuāla ikvienam studējošo interešu pārstāvim, jo tā sniedz iespēju uzlabot savu darbu, kā arī konstruktīvāk strādāt kopā ar augstāko izglītības (AI) iestāžu administrāciju, lai uzlabotu studiju kvalitāti AI iestādēs un Latvijā kopumā.

Apmācībās piedalīsies lektori ar starptautisko pieredzi studiju kvalitātes novērtēšanā.

Studenti ir aicināti apmeklēt apmācības, sūtot pieteikumu Aivaram Šāblim uz e-pastu aivars.sablis@lsa.lv. Dalība apmācībās ir bez maksas.

LSA pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Viens no apvienības darbības virzieniem ir iesaiste studiju kvalitātes novērtēšanas procesā. Apmācību semināros LSA sagatavo savu Studentu – ekspertu tīklu, lai vēlāk deleģētu studentus darbam akreditācijas un licenzēšanas komisijās. Komisijas uzdevums ir izvērtēt studiju virziena un tājā esošo programmu kvalitāti, vājās un stiprās puses, sniegt ieteikumus uzlabojumiem un ieteikt termiņu, uz kādu konkrētais virziens ir akreditējams.

studentu - ekspertu tikla apmacibas jpeg

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content