Latvijas studentu apvienība

Notikusi ikgadējā LSA Gada balva: par “Studentu lietu” atzīta akcija “#GribuStudēt”

FOTO: Elizabete Leigute

Latvijas Studentu apvienības Gada balva ir ikgadējs pasākums, kas notika attālināti 6. februārī. Šogad nominanti tika izvirzīti 18 nominācijās, kur par “Studentu lietu” atzīta akcija “#GribuStudēt”, taču Gada ķezas nomināciju ieguva Izglītības un zinātnes ministrijas virzītās augstskolu pārvaldības reformas garais un viedokļus šķeļošais process.

Gada balva ir viens no gaidītākajiem Latvijas Studentu apvienības (LSA) notikumiem ─ ceremoniāla apbalvošana, kuras laikā tiek godāti un apbalvoti aizvadītā gada spilgtākie studējošie, interešu pārstāvji, notikumi un likstas, kas tieši vai netieši saistās ar augstākās izglītības politiku kopumā, katras augstskolas norisēm, katra Latvijas studējošā dzīvi, studējošo pašpārvalžu ikdienu, projektiem, kas tiek veikti, un ķibelēm, kas gadās ceļā. LSA Gada balva ir vieta, kur atsauc atmiņā, novērtē un pasaka paldies par iepriekšējā gada laikā padarīto.

Balvu “Studentu lieta” pasniedz notikumam, kam sekojis būtisks, pozitīva rakstura pavērsiens visu studējošo un augstskolu dzīvē, kas ir mainījis vai ietekmējis procesus, kas saistīti ar augstāko izglītību – šogad to ieguva LSA rīkotā akcija “#GribuStudēt”. Akcija notika 2020. gada pavasarī, lai vērstu gan sabiedrības, gan politikas veidotāju uzmanību uz finansiālām grūtībām, ar kurām saskaras daudzi studējošie, īpaši no sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām, kā arī augstākās izglītības pieejamības problemātiku Latvijā kopumā.  Akcijā studējošie tika aicināti paust sociālajos tīklos, kāpēc vēlas studēt, izmantojot uz A4 lapas uzrakstītu “#GribuStudēt”, papildinot ar iemeslu, kāpēc tas ir svarīgi. Akcija guva plašu rezonansi sociālajos tīklos un ziņu portālos. Visbeidzot, paužot viedokli līdz IZM pašām durvīm, akcija sasniedza vairākus mērķus – valsts budžeta stipendijas apjoma dubultošanu, nodarbinātības programmas ieviešanu studējošajiem, bezdarbnieka pabalsta izmaksāšanu topošajiem speciālistiem, kas darba pieredzes trūkuma dēļ vēl nekvalificējas tā saņemšanai. Akcija parādīja, ka studējošie no visas Latvijas ir gatavi cīnīties un pastāvēt par savām tiesībām uz pieejamāku izglītību un atbalstu studējošiem COVID-19 krīzes laikā. 

“Gada ieguldījuma sociālās dzīves veicināšanā” balvu saņēma valsts budžeta stipendijas apmēra dubultošana COVID-19 krīzē cietušajiem. 2020. gada martā valstī izsludinātā ārkārtējā situācija COVID-19 pandēmijas dēļ mainīja daudzu cilvēku finansiālo stāvokli – samazinājās  vai tika zaudēti ienākuma avoti. Pēc LSA veiktās aptaujas datiem aptuveni 10% studējošo pavasarī bija gatavi pamest studijas, lai meklētu jaunus ienākumu avotus COVID-19 izraisītās krīzes dēļ. Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas aktīvai un operatīvai rīcībai, kā arī LSA rīkotajai akcijai “#GribuStudēt”, izdevās palielināt valsts budžeta stipendiju apmēru 2020./2021. akadēmiskajā studiju gadā no 99,60 eiro uz 200 eiro. Tas bija liels ieguldījums studējošo sociālās dzīves uzlabošanā, palīdzēja vairākiem turpināt studijas, kā arī mazināja nepieciešamību pēc darba meklēšanas paralēli studijām. LSA pārstāvji pauž cerību, ka varētu saglabāt valsts budžeta stipendiju apmēru tādu arī turpmāk. 

FOTO: Elizabete Leigute

Pirmajiem pieņemot lēmumu pārtraukt studijas klātienē, vēl pirms to bija noteikusi Latvijas valdība, tādējādi rādot priekšzīmi citām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir apbalvota par “Gada ieguldījumu akadēmiskās dzīves veicināšanā”. Lai nodrošinātu attālinātu, pilnvērtīgu un drošu mācību procesu, visa 2020. gada garumā RSU ieguldīja papildu līdzekļus studiju pārejai attālinātā režīmā. RSU docētāju savlaicīgi izstrādātie kvalitatīvie mācību materiāli nodrošināja studiju turpināšanos ne tikai RSU, bet arī Tartu Universitātē. 

Rīgas Stradiņa universitāte ieguva vēlvienu balvu nominācijā “Gada studējošo pašpārvalde”. RSU SP šogad aktīvi piedalījusies un paudusi viedokli LSA Domes sēdēs, darba grupās un Kongresā, tāpat arī sniedzot tehnisko atbalstu domes sēžu norisē. Turklāt ir iesaistījusies augstākās izglītības reformas pārmaiņu procesā, lai tiktu saglabātas studējošo tiesības arī turpmāk, rīkoja pasākumus, uzlaboja jau esošo sadarbību ar citu augstskolu SP, kā arī turpināja darbu pētniecībā, katru gadu attīstot un papildinot savu gada plānu.

Balvu nominācijā “Gada students” ieguva Marija Luīze Kalniņa – Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes studente, kā arī “Borisa un Ināras Teterovu fonda stipendija medicīnā“ ieguvēja, kura aktīvi iesaistās gan ar COVID-19 saslimušo, gan citu pacientu ārstēšanā, vada Neiroloģijas un Neiroķirurģijas studentu zinātnisko pulciņu un aktīvi iesaistās zinātniskajā darbībā, izstrādājot vairākus pētījumus un gūstot godalgotas vietas starptautiska mēroga konferencēs. Paralēli zinātniskajai darbībai Marija aktīvi pārstāv studējošo viedokli. “Gada jaunais zinātnieks” ir Jānis Braunfelds – ne tikai Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektronikas un telekomunikācijas fakultātes doktorantūras students un RTU Studentu inovāciju grantu projekta „Industriālais doktors” dalībnieks, bet arī uz izcilību un inovatīvām idejām mērķēts un atvērts jaunais zinātnieks, kas rāda izcilu piemēru pārējiem studentiem un nes universitātes vārdu ārpus tās robežām.

FOTO: Elizabete Leigute

“Gada inovācija” ir ideja, kas pozitīvi ietekmējusi studējošos un ir veicinājusi akadēmisko, sociālo vai kultūras jautājumu attīstību. Šogad to ieguva CrisisLab, sadarbojoties vairākām augstākās izglītības iestādēm – iesaistot studentus, tā palīdzēja uzņēmumiem, pašvaldībām un valsts iestādēm cīnīties ar COVID-19 radītajām sekām. Šī inovatīvā ideja radīja iespēju bāzi studentiem pierādīt sevi un pilnveidoties. Rezultātā radās arī virkne ideju ar milzīgu potenciālu un turpmākām realizācijas iespējām pēc projekta.

Apbalvoti arī aktīvākie studentu interešu pārstāvji dažādās nominācijās – “Gada domnieka” titulu ieguva Banku augstskolas SP pārstāvis Kristafers Zeiļuks, “Gada izaugsme” un “Gada aktīvists” balvu piešķīra RSU SP pārstāvei Paulai Feldmanei. Par “Gada vecbiedru” atzīta Asnate Kažoka, “Gada AII darbinieka” balvu saņēma Latvijas Lauksaimniecības studiju prorektors Aigars Laizāns, kā “Gada studentu atbalstītājs” šogad atzīts SIA “Cannelle Bakery”, kā arī Balvu par “Gada projektu” šogad ieguva Studentu līderu forums 2020. Šogad pirmo reizi apbalvots “Gada students-eksperts”, kas izrādījās Santa Katrīna Meikališa. Papildus jau otro gadu tiek apbalvots “Gada vizuālais materiāls”, kur KUBS 14 vizuālā identitāte atzīta par labāko.

2020. gads ir izmaiņām pilns, kas veicināja digitālo pasākumu un projektu attīstību. Tādēļ tika iekļauta nominācija “Gada digitālais notikums”, kur uzvaras laurus plūca Riga Stradins University International Student Conference in Health and Social sciences 2020, kura iegāja universitātes vēsturē kā pirmā tiešsaistes konference.

Visbeidzot, balvu nominācijā “Gada ķeza” ieguva izskatīšanas procesā esošā Izglītības un zinātnes ministrijas virzītā augstskolu pārvaldības reformas norise. Jau kopš 2020. gada sākuma visa gada garumā notika diskusijas par grozījumiem Augstskolu likumā. 2020. gada maijā tika sagatavoti grozījumi, par kuriem tika balsots Ministru kabinetā un lemts par tālāku virzību Saiemā, taču ne līdz galam izdiskutēta un izlemta reformas satura dēļ, daļa no gada pagāja viedokļiem šķeļoties starp politikas veidotājiem un augstākās izglītības nozares pārstāvošajām organizācijām, augstskolām, u.c. iesaistītajām pusēm par tās attīstību un tālāku virzību. Lai gan par likuma grozījumiem vēl joprojām tiek diskutēts un lemts, neveiklā, sasteigtā izskatīšanas procesa dēļ likumprojekts guva “Gada ķezas” balvu.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content