Latvijas studentu apvienība

Notikusi kārtējā LSA Domes sēde

Sestdien, 6. martā notika kārtējā Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde. Ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi tika diskutēts par atbalsta mehānisma izveidi studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm, aktuālo informāciju par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”, kā arī LSA domnieka minimuma atjaunošanu.

Kā viesis LSA kārtējai Domes sēdei pievienojās Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece politikas ieviešanas un monitoringa jomā Diāna Laipniece, kas, aktīvi sadarbojoties ar LSA valdes pārstāvjiem un Demogrāfisko lietu centru, strādā pie atbalsta mehānisma izstrādes studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm. Aizvadītajā mēnesī ir aizsākts darbs pie vēl nebijušas atbalsta formas augstākās izglītības politikā, proti, speciāla sociāla stipendiju fonda izveide, kas ir atdalīts no akadēmisko stipendiju fonda. Domes sēdē rosījās diskusijas par to, kādā veidā veidot atbalsta mehānismu studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm, lai tas sasniegtu savu mērķi. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Diāna Laipniece no ministrijas skatījuma ieskicēja, kādi varianti pastāv atbalsta mehānisma realizācijai. Kopīgā diskusijā tika spriests par atbalsta mehānisma pieejamību, kvalificēšanās nosacījumiem, procesa izstrādes norisi, kā arī domnieku iesaisti jaunā atbalsta mehānisma izstrādē. 

Tā kā kopš 2015. gada ir mainījusies gan stipendiju pieejamība studējošajiem, gan valsts budžeta stipendijas apmērs, kā arī politikas plānošanas dokumentos ir iestrādāti jauni principi, kā skatīties uz sociālo dimensiju augstākās izglītības vidē, tika aktualizēta nepieciešamība pārskatīt LSA pozīciju “Par stipendijām studējošajiem”.  Strādājot pie jaunā atbalsta mehānisma studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm, ir plānotas izmaiņas gan Augstskolu likumā, gan Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740. “Par stipendijām”, nosakot studējošajiem iespēju saņemt valsts finansētu stipendiju gan budžeta, gan maksas vietās, Domes sēdē atjaunotā pozīcija “Par stipendijām studējošajiem” piedāvā svaigu skatījumu uz stipendiju pieejamības aspektiem, kvalificēšanas un piešķiršanas nosacījumiem, lai to varētu saņemt studējošais. Pozīcijā ir nostiprināts LSA viedoklis par to, ka tiesībām pretendēt uz valsts finansētu stipendiju ir jābūt ikvienam studējošajam, neskatoties uz AII dibinātāju, piederību konkrētam studiju virzienam vai izvēlētajai studiju formai, ir nepieciešams veicināt sociāli neaizsargāto studentu grupu – personu ar invaliditāti, ar zemiem ienākumiem, bāreņu vai bez vecāku gādības palikušu personu līdz 24 gadiem, personu no daudzbērnu ģimenēm vai personu, kurām ir viens vai vairāki bērni – iekļaušanos augstākajā izglītībā u.tml. 

Domes sēdes dalībnieki tika informēti par aktualitātēm un LSA darbību un rīcības plānu saistībā ar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā pirms 3. lasījuma skatāmajiem Augstskolu likuma grozījumiem. Kā jau ir vēstīts iepriekš, Saeima š.g. 23. un 24. februārī ir izskatījusi Augstskolu likumu 2. lasījumā, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu nosakot 3 nedēļas pēc Augstskolu likuma izskatīšanas 2. lasījumā, respektīvi, 17. martu. 

Visbeidzot tika ziņots par LSA Domnieka minimuma atjaunošanu. LSA Domnieka minimums, kas ir viens no pamata informācijas dokumentiem par LSA gan jaunajiem, gan esošajiem domniekiem, nav atjaunots kopš 2017. gada, tādēļ Dome tika iepazīstināta ar galvenajām izmaiņām un uzlabojumiem pēc darba grupā ieteiktajiem labojumiem. Galvenās izmaiņas iekļāva tādus punktus kā Domes sēdes norisi tiešsaistes vidē, deleģēšanas iesniegšanas nosacījumus, izmantojot e-parakstu, amatu pārdali, kā arī LSA sasniegumus – kreditēšanas sistēmas modeļa maiņu, padarot to pieejamāku studējošajiem, kā arī atjaunināta informācija par izstrādātajiem atbalsta mehānismiem studējošajiem saistībā ar COVID-19 krīzes seku novēršanu.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content