Latvijas studentu apvienība

Notikusi Latvijas Studentu apvienības Gada balva 2018

Šodien, 9. februāri, Latvijas Mākslas akadēmijas telpās norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) Gada Balva 2018, kurā apbalvoti labākie 13 nominācijās, kas tika noskaidroti pēc studentu, studējošo pašpārvalžu, kā arī LSA valdes un ārējo ekspertu komisijas balsojuma rezultātiem. Par gada ķezu studējošie atzina partiju priekšvēlēšanu solījumus un pēkšņo izglītības ministra amata kandidātu trūkumu pēc vēlēšanām.

Pirms 13. Saeimas vēlēšanām visas politiskās partijas izglītību, tostarp augstāko izglītību, atzina par prioritāti, tomēr viena no pirmajām ziņām medijos pēc koalīcijas veidošanas sākuma bija nevienas partijas neizrādītā interese izglītības un zinātnes ministra amatu. Šis notikums izpelnījies “Gada ķezas” balvu.

Balva “Studentu lieta – taisna un cieta!”, kuru pasniedz notikumam, kam sekojis būtisks, pozitīva rakstura pavērsiens visu studējošo un augstskolu dzīvē, piešķirta par pagājušā gada vasarā LSA rīkotajām apaļā galda diskusijām par augstākās izglītības finansēšanas sistēmas pilnveidi. Tajās piedalījās pārstāvji no gandrīz visām augstākajā izglītībā iesaistītajām organizācijām, arī no vairākām ministrijām un Saeimas, regulāri tiekoties, lai apspriestu LSA ziņojumu par Latvijas augstākās izglītības finansēšanas sistēmu un tajā ietvertās atziņas. Diskusiju rezultātā tika panākta konceptuālā vienošanās par stipendiju apmēra palielināšanu, kreditēšanas sistēmas pilnveidi, kā arī par budžeta vietu piešķiršanu pēc izcilības kritērijiem, un ar šiem jautājumiem darbs turpinās.

Par “Gada ieguldījumu akadēmiskās dzīves veicināšanā” kļuva grozījumu normatīvajos aktos noslēgšana, kas ļauj īstenot praksē jeb mākslinieciskajā jaunradē balstītas doktorantūras studiju programmas mākslās. Šīs izmaiņas 2016. gadā iniciēja LSA un mākslas augstskolu studējošie. “Gada ieguldījuma sociālās dzīves veicināšanā” balvu saņēma Latvijas Jauno ārstu asociācija par darbu pie rezidentu dežūras slimnīcās stundu skaita samazināšanas. No šī gada rezidenti papildus pilna laika slodzei dežūrē 11 stundas mēnesī iepriekšējo 24 stundu vietā pagarināta normālā darba laika ietvaros un par dežūrām saņems dubultu atalgojumu.

Balvu “Gada students” saņēma  Sandra Cipkina, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) 6. studiju gada Medicīnas fakultātes studente, kas kā brīvprātīgā strādā Siguldas Stereotaktiskās radioķirurģijas centrā un strādā par pētījumu koordinatori. Sandra iesaistās zinātniskajā darbībā jau vairāk kā trīs gadus, padziļināti interesējoties tieši par onkoloģiju, un ir piedalījusies vairāk kā 10 zinātnisko darbu tapšanā gan ķirurģijas, gan radioķirurģijas nozarē.

“Gada jauno zinātnieka” balvu ieguva Ieva Bāgante, sertificēta mutes, sejas un žokļu ķirurģe, kura strādā RSU Stomatoloģijas institūtā, kā arī RSU docente. Ieva 2018. gada pavasarī aizstāvēja promocijas darbu “Deguna elpošanas funkcija un estētika bērniem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni” īsi pēc studiju programmas apguves.

“Gada projekta” balvu ieguva RSU studentu rīkotā International student conference “Health and Social sciences” 2018, kas bija gada lielākais studentu zinātnes pasākums Baltijas valstīs. Pirmo reizi konference pulcēja aptuveni 2000 dalībniekus un apmeklētājus no vairāk nekā 25 pasaules valstīm un tika organizēta divu dienu garumā, tā vairāk līdzinoties pasaulē zināmākajām studentu konferencēm.

Balvu “Gada Studējošo pašpārvalde” saņēma jau otro gadu pēc kārtas saņēma Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvalde (RSU SP), kas gan studiju kvalitātes un studentu pārstāvniecības jomā, gan ārējā tēla veidošanā studējošo vidē un nacionālā līmenī, gan kultūras projektu organizēšanā rāda labu piemēru citu augstskolu studentiem.

LSA “Gada domnieka” titulu ieguva RSU SP pārstāvis Mārtiņš Danefelds, par “Gada aktīvistu” kļuvusi Ksenija Tarasova no RSU SP, bet “Gada izaugsmes” balvu piešķīra Lienei Vaivodei, RSU studentei, kas janvārī kļuvusi par LSA akadēmiskā virziena vadītāju. Par “Gada vecbiedru” atzīta Asnate Kažoka, bet “Gada studentu atbalstītāja” balvu saņēma SIA “Cannelle Bakery”.

2017. gadā studējošie nominācijā “Studentu lieta – taisna un cieta!” par uzvarētāju atzina izcīnīto papildu finansējumu augstākajai izglītībai, kas ļāva nesamazināt budžeta vietu skaitu uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pieauguma rēķina, bet “Gada ķezas” titulu ieguva Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidācijas process.

LSA gada balva ir ceremoniāla apbalvošana, kuras laikā tiek godāti un atminēti aizvadītā gada spilgtākie studenti, notikumi un likstas, kas tieši vai netieši saistās ar augstākās izglītības politiku kopumā, katras augstskolas norisēm, studentu pašpārvaldes ikdienu un katra Latvijas studenta dzīvi.

 

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content