Latvijas studentu apvienība

Notikusi LSA Domes sēde Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā

Šī gada 5.martā, Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (LNAA), norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde, kurā tika pieņemts LSA 2016./2017. gada budžets, kā arī tika pieņemti labojumi LSA Vadlīnijām 2016.-2021. gadam. Gan jaunā budžeta, gan vadlīniju oficiāla apstiprināšana notiks LSA Kongresā, kas norisināsies 19.martā.

LSA Vadlīnijas ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas skaidro LSA darbības virzienus. Vadlīnijas ir veidotas saskaņā ar LSA Statūtos norādītajiem organizācijas mērķiem. Lai detalizētāk skaidrotu LSA Vadlīnijās norādītos darbības virzienus, pēc vadlīniju apstiprināšanas LSA Kongresā LSA Dome izstrādās Vadlīniju ieviešanas stratēģiju, kas noteiks sasniedzamos mērķus un indikatorus vadlīniju īstenošanai, kā arī gada stratēģisko plānu, kas ir īsa termiņa plānošanas dokuments, kas norāda izpildāmos uzdevumus, kas iekļauti, balstoties uz ieviešanas stratēģiju. Savās Vadlīnijās Latvijas Studentu apvienība ir izvirzījusi piecus darbības virzienus:

• Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana;
• Augstākās kvalitātes sociālā dimensija;
• Studentu pārstāvniecības efektīvas darbības veicināšana;
• Augstākās izglītības finansējums;
• Augstākās izglītības starptautiskā dimensija.

Sēdes laikā domnieki pieņēma arī jauno 2016./2017. gada budžetu, kura apstiprināšana arī plānota gaidāmajā Kongresā.

Šī bija pēdēja LSA Domes sēde pirms gaidāmā 2016. gada Kongresa. Šogad Kongress norisināsies 19.martā, Latvijas Universitātes Akadēmiskajās centrā Torņakalnā (Jelgavas ielā 1, Rīgā).

LSA Domes sēžu uzņemšana notiek rotācijas kārtībā. Šoreiz domniekus laipni uzņēma LNAA Krīvu padome. LSA Domes sastāvu veido 53 balsstiesīgi domnieki, kuri kopīgi pārstāv 33 Latvijas augstskolas.

Ja ir radusies vēlme plašāk iepazīties ar skatītajiem un veiktajiem darbiem, rakstiet uz lsa@lsa.lv.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content