Latvijas studentu apvienība

Notikusi LSA Domes sēde Rīgas Tehniskajā universitātē

Šā gada 29. augustā norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde, kurā tika lemts par turpmāko darbības plānu saistībā ar augstākās izglītības (AI) finansēšanu, pārskatītas vairākas LSA izvirzītās pozīcijas un izskatīts studiju un studējošo kredītu jautājums.

Situācijā par AI finansēšanas plānu LSA vienojās turpināt strādāt pēc izvirzītās pozīcijas, kas nepieļauj valsts budžeta vietu skaita samazināšanos. LSA pozīcija pauž nostāju, ka valsts dotētas studiju vietas ir jānodrošina katrā no Ministru kabineta noteiktajiem studiju virzieniem, lai sekmīgākajiem reflektantiem nodrošinātu apmaksātas studijas Latvijā un iespēju izvēlēties savām zināšanām un vēlmēm atbilstošu studiju programmu. LSA domnieki atklāja, ka situācijā, ja tiktu samazinātas valsts budžeta vietas esošajiem studentiem, viņi studijas neturpinātu, bet izvēlētos doties studēt uz ārzemēm, tāpēc ir īpaši svarīgi nesamazināt valsts budžeta vietu skaitu. Nodrošinot valsts dotētās budžeta vietas, augstākā izglītība ir pieejamāka studēt gribētājiem. Tāpat tas samazina intelektuālā potenciāla aizplūšanu uz citām valstīm.

LSA darbojas pēc izvirzītajām pozīcijām. Šobrīd spēkā esošās pozīcijas atrodamas LSA mājaslapā.

Domes sēdē tika izrunāts arī studiju un studējošo kredītu jautājums. Šobrīd Latvijā ir situācijā, kad jādomā par AI pieejamību ikvienam. Viens no svarīgiem faktoriem, kas nodrošina augstākās izglītības pieejamību, ir studiju un studējošo kredīti (to regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 220). Pašlaik studiju un studējošo kredīti ir balsts studējošajiem vairāk kā 60% no kopējā Latvijā studējošo skaita. Problēma attiecībā uz kreditēšanas sistēmu ir tāda, ka tā nespēj veikt savu tiešo funkciju – nodrošināt finansiālu palīdzību studējošajiem un padarīt Latvijas augstāko izglītību pieejamu ikvienam -, tāpēc LSA plāno šoruden iesniegt priekšlikumus kreditēšanas sistēmas reformai (t.i. Ministra kabineta noteikumu Nr. 220 grozīšanai).

LSA Domes sēžu uzņemšana notiek rotācijas kārtībā. Šoreiz domniekus laipni uzņēma Rīgas Tehniskās universitātes Studējošo pašpārvalde. LSA Domes sastāvu veido 53 balstiesīgi domnieki, kuri kopīgi pārstāv 33 LSA biedrus.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content