Latvijas studentu apvienība

Notikusi Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību sapulce

No 15. līdz 17. aprīlim Tartu, Igaunijā norisinājās Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību sapulce (Nordic Organizational Meeting jeb NOM). Šīs sapulces divas galvenās tēmas bija pasniedzēju pedagoģisko prasmju attīstība un Eiropas Studentu apvienības (ESU) valdes vēlēšanas, kuras norisināsies šī gada maijā.

Pirmajā dienā notika lekcijas par pasniedzēju pedagoģiskajām prasmēm, un ar savu pieredzi jauninājumu ieviešanā universitātes mērogā dalījās Mart Noorma, kurš ir Tartu Universitātes prorektors akadēmiskajos jautājumos. Viņš stāstīja par to, kā ietekmēt lēmumu pieņemšanu no studentu puses un kā virzīt tālāk šos jauninājumus un idejas. Ali Leijen, kura ir pārstāve no Izglītības institūta Tartu Universitātē, prezentācijas galvenais fokuss bija dažāda veida izglītības uztveres modeļi. Pēc tam tika veidota diskusija par to, kāda ir starpība starp tiem un kā atgriezeniskās saites veidošana starp studentiem un mācībspēkiem ir būtiska mācīšanās prasmju veidošanā.

Otrajā tikšanas dienā notika pieredzes apmaiņa starp nacionālo valstu studentu apvienībām, kurā tika runāts gan par nacionāla, gan par mazāka mēroga iniciatīvām, lai veicinātu pedagoģisko prasmju izaugsmi un mācībspēku attīstību. Būtiskākie secinājumi – dažās no valstīm ir nacionāla mēroga iniciatīvas, lai veicinātu mācībspēku zināšanu, prasmju un kompetenču attīstību, tomēr lielākoties tās nestrādā. Savukārt daudzas iniciatīvas, kas praksē darbojas ļoti labi, ir tieši augstākās izglītības iestāžu ietvaros. Tādēļ, ja vēlamies šo jautājumu virzīt uz priekšu Latvijas mērogā, ir jādomā par studentu pašpārvalžu iesaisti tieši augstskolas līmenī, pirms runājam par valstiska mēroga iniciatīvām.

Pēdējā dienā notika vairākas darbnīcas par biedru sapulci (Board Meeting jeb BM) Norvēģijā, Bergenā, kas norisināsies maija mēnesī. Bija vairāki būtiski jautājumi par reglamentējošajiem dokumenti, kas definē biedru statusu un nacionālas apvienības statusu (Membership Strategy), kā arī tika izskatīti ierosinājumi no citu Eiropas tīklu studentu apvienībām par nepieciešamajām izmaiņām ESU dokumentos. Noslēgumā notika tikšanās, kurā tika apstiprināta NOM rezolūcija par ārvalstu studentiem un atbalstu tiem, kā arī izskatīti ESU valdes amatu kandidātu pieteikumi. No LSA puses uz ESU Viceprezidentes amatu ir izvirzīta Līva Vikmane, kura pagājušajā gadā arī bija ESU valdes locekle.

NOM tikšanās atskats tiks prezentēts arī LSA Domes sēdē 7. maijā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content