Latvijas studentu apvienība

Par LSA prezidenti ievēlēta Katrīna Sproģe

19. septembrī notikušajās Latvijas Studentu apvienības (LSA) prezidenta vēlēšanās amatā ievēlēta Katrīna Sproģe. Jaunā organizācijas vadītāja ievēlēta uz laiku līdz nākamā gada aprīlim un pilnvaras no šībrīža prezidentes Justīnes Širinas pārņems 21. oktobrī. Sproģe bija vienīgā kandidāte uz prezidenta amatu, un to ieguva ar 64 balsīm “par” un 19 “pret”.

Kandidējot Sproģe uzsvēra nepieciešamību saglabāt gan LSA, gan studentu pārstāvniecības darbības nepārtrauktību un atpazīstamību – jāturpina iesaiste Augstskolu likuma grozījumu procesā, kā arī jāpievērš uzmanība Boloņas procesam un novembrī plānotajai Eiropas augstākās izglītības telpas izglītības ministru konferencei. Tāpat viņa mudināja formulēt LSA viedokli tādos jautājumos, kas Latvijā vēl nav aktualizēti, kā diskriminācijas ierobežošana vai augstākās izglītības ilgtspēja. Jaunā prezidente vēlas arī veidot ciešāku sadarbību starp apvienības valdi un augstskolu studējošo pašpārvaldēm organizācijas dienaskārtības veidošanā.

Izsakoties par kandidāti, vairāku augstskolu studējošo pārstāvji pauda uzticību, izceļot Sproģes ilgo iesaisti organizācijā un tās valdē, kas veidojis izpratni par augstākās izglītības politiku valstī. Starptautiskā virziena vadītājas amata ietvaros Sproģe pēdējos trīs gadus aktīvi iesaistījusies arī Eiropas Studentu apvienības darbībā, gūstot plašāku skatījumu uz izaicinājumiem, ar ko saskaras augstākās izglītības sistēmas dažādās Eiropas valstīs – arī tā atzīta par preikšrocību. 

Katrīna Sproģe pirmo reizi LSA valdē tika ievēlēta 2018. gada sākumā, kad kļuva par viceprezidenti. Tā paša gada aprīlī viņa ieguva starptautiskā virziena vadītāja amatu, un šobrīd jau trešo termiņu turpina pildīt šos pienākumus. Sproģe ir Rīgas Tehniskās universitātes studente.

Šībrīža LSA prezidentes Justīnes Širinas pilnvaru termiņš noslēgsies 20. oktobrī – tā lēma studējošo pārstāvji aprīlī notikušajā ārkārtas kongresā. Prezidenta pienākumus Širina pilda kopš 2018. gada decembra.

LSA ir organizācija, kas pārstāv Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. LSA veido augstskolu un koledžu studējošo pašpārvaldes, un tās loma ir noteikta Augstskolu likumā.

Kongress ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no LSA biedru, studējošo pašpārvalžu, deleģētiem pārstāvjiem. Tajā piedalās vairāk nekā 100 studējošo pašpārvalžu pārstāvji no Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kuru studējošo pašpārvaldes ir LSA biedri. 

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content