Latvijas studentu apvienība

Par LSA prezidentu ievēlēts Dāvis Freidenfelds

Šodien, 28. aprīlī, Rīgas Tehniskās universitātes telpās norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) ārkārtas Kongress, kurā notika organizācijas prezidenta vēlēšanas. Par LSA prezidentu ar 54 balsīm par un 43 pret kļuva Dāvis Freidenfelds, Rīgas Tehniskās universitātes students.

Šoreiz prezidents pirmo reizi tika vēlēts uz diviem gadiem. Uz amatu kandidēja arī Anete Ašmane, kura pirms mēneša notikušajā Kongresā bija vienīgā kandidāte un neieguva studējošo balsu vairākumu, kas nepieciešams ievēlēšanai amatā. Līdzšinējā prezidente Maira Belova amatā pavadījusi divus gadus. Viņas termiņa laikā LSA vairākas reizes nosargājusi esošo valsts finansēto studiju vietu skaitu, panākusi studentu kredītu apmēra palielinājumu un risinājusi tādus jautājumus kā praksē balstītas mākslas doktorantūras ieviešana un un juristu vienotais kvalifikācijas eksāmens.

Jaunais prezidents uzskata, ka organizācijai būtu jāvērš uzmanība uz kritisko finansējuma trūkumu augstākajā izglītībā. LSA jau gada sākumā izcēlusi šo problēmu, kopā ar citām nozares organizācijām parakstot Augstākās izglītības padomes aicinājumu 2019. gadu noteikt par Latvijas Nacionālās augstākās izglītības un zinātnes sistēmas simtgades gadu, nosakot šīs jomas par prioritātēm arī piešķirot finansējumu. Freidenfelds uzskata, ka tieši palielinot piešķirto līdzekļu apjomu un pievēršot uzmanību lietderīgākai to izmantošanai iespējams sasniegt LSA Vadlīnijās noteiktos mērķus izglītības kvalitātes nodrošināšanas jomā un augstākās izglītības sociālajā un starptautiskajā dimensijā kā arī veicināt efektīvāku studentu pārstāvniecības darbību. Tāpat Freidenfelds plāno pievērst vairāk uzmanības LSA biedru – augstskolu studējošo pašpārvalžu – kapacitātes un rīcībspējas stiprināšanai.

LSA Prezidents pārstāv Latvijas studējošos intereses nacionālā līmenī, iesaistās augstākās izglītības politikas veidošanas procesos, aizstāv studējošo viedokli, ikdienā vadot LSA.

Kongress ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no LSA biedru, studējošo pašpārvalžu, deleģētiem pārstāvjiem. Tajā piedalās vairāk nekā 100 studējošo pašpārvalžu pārstāvji no Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kas ir LSA biedri.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content